|
RSR/BTC5X
0.000000860-8.22%
Chỉ số0.000000860
Giá tham chiếu0.000000858
USD$0.05
Mức thấp trong 24 giờ0.000000853
Mức cao trong 24 giờ0.000000998
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng RSR
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$0.05
Số tiền (RSR)
Borrowing:--
Tổng (BTC)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.0000 RSR
Mua tối đa:0.0000 RSR
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000000001
Giá(BTC)Số tiền(RSR)Tổng(RSR)
 • 0.000001100203.067583.508K
 • 0.000001090149.910583.305K
 • 0.000001042200.080583.155K
 • 0.0000009731.749K582.955K
 • 0.0000009653.359K581.206K
 • 0.0000009573.633K577.846K
 • 0.0000009492.642K574.212K
 • 0.0000009452.515K571.569K
 • 0.0000009411.837K569.054K
 • 0.0000009331.829K567.216K
 • 0.0000009254.253K565.386K
 • 0.0000009173.898K561.133K
 • 0.0000009094.514K557.234K
 • 0.000000904201.112552.720K
 • 0.0000009012.067K552.519K
 • 0.0000008911.300K550.451K
 • 0.00000088510.449K549.151K
 • 0.00000088245.705K538.701K
 • 0.00000087826.836K492.995K
 • 0.0000008772.271K466.158K
 • 0.000000876102.064K463.886K
 • 0.0000008758.888K361.822K
 • 0.000000874101.858K352.933K
 • 0.000000870104.975K251.075K
 • 0.0000008695.996K146.099K
 • 0.00000086550.933K140.103K
 • 0.00000086450.000K89.169K
 • 0.00000086220.374K39.169K
 • 0.000000861641.02518.795K
 • 0.00000086018.154K18.154K
0.000000860$0.05
 • 0.000000857257.901257.901
 • 0.00000085647.658K47.916K
 • 0.00000085520.500K68.417K
 • 0.00000085324.903K93.320K
 • 0.000000852100.929K194.250K
 • 0.000000850247.835K442.085K
 • 0.0000008496.798K448.884K
 • 0.000000848149.557K598.441K
 • 0.00000084725.105K623.546K
 • 0.000000846202.597K826.143K
 • 0.00000084342.005K868.149K
 • 0.000000842101.925K970.074K
 • 0.0000008415.699K975.774K
 • 0.0000008123.779K979.554K
 • 0.0000008053.671K983.225K
 • 0.000000800250.000K1.233M
 • 0.0000007982.790K1.236M
 • 0.0000007915.521K1.241M
 • 0.0000007844.606K1.246M
 • 0.0000007774.626K1.250M
 • 0.0000007715.315K1.256M
 • 0.0000007655.775K1.261M
 • 0.0000007594.950K1.266M
 • 0.000000754150.0001.266M
 • 0.0000007534.875K1.271M
 • 0.000000743150.0001.271M
 • 0.0000007012.115K1.274M
 • 0.0000005008.000K1.282M
 • 0.000000001128.617K1.410M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.000000859
  Market-buy
  0.00000086
  Amount
  Market-sell
  0.000000857
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.