|
SKL/USDT5X
0.33448+0.49%
Chỉ số0.33441
Giá tham chiếu0.33448
USD$0.33
Mức thấp trong 24 giờ0.31768
Mức cao trong 24 giờ0.34321
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng SKL
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.33
Số tiền (SKL)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 SKL
Mua tối đa:0.000000 SKL
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(SKL)Tổng(SKL)
 • 0.338401.90975.103K
 • 0.338253.01775.101K
 • 0.33820210.00075.098K
 • 0.337767.571K74.888K
 • 0.3376414.940K67.316K
 • 0.33750210.00052.375K
 • 0.33723889.63152.165K
 • 0.33720210.00051.276K
 • 0.33700376.05451.066K
 • 0.3368915.09350.689K
 • 0.3368029.97150.674K
 • 0.33670210.00050.644K
 • 0.336381.90950.434K
 • 0.3363729.940K50.432K
 • 0.336303.01720.492K
 • 0.3360042.02920.489K
 • 0.335904.378K20.447K
 • 0.3358665.78316.069K
 • 0.33585221.97816.003K
 • 0.335781.00615.781K
 • 0.335541.00015.780K
 • 0.335467.471K15.779K
 • 0.33545373.7148.307K
 • 0.335242.762K7.933K
 • 0.33523162.6655.171K
 • 0.334822.988K5.008K
 • 0.33471875.0002.020K
 • 0.33470236.0001.145K
 • 0.33469875.000909.418
 • 0.3346834.41834.418
0.33448$0.33
 • 0.3343768.89368.893
 • 0.33436875.000943.893
 • 0.334052.987K3.931K
 • 0.33400100.0004.031K
 • 0.333844.551K8.583K
 • 0.333805.1408.588K
 • 0.333744.407K12.995K
 • 0.333597.467K20.463K
 • 0.3335715.10220.478K
 • 0.333482.473K22.951K
 • 0.33342747.42823.699K
 • 0.333418.752K32.451K
 • 0.3324315.000K47.451K
 • 0.33240213.01947.664K
 • 0.332361.91147.666K
 • 0.332297.466K55.132K
 • 0.3322714.942K70.075K
 • 0.33210210.00070.285K
 • 0.3319115.10270.300K
 • 0.33170210.00070.510K
 • 0.33140420.00070.930K
 • 0.3312614.940K85.871K
 • 0.3311830.19485.901K
 • 0.33100210.00086.111K
 • 0.330978.262K94.374K
 • 0.33090210.00094.584K
 • 0.330781.070K95.654K
 • 0.33070210.00095.864K
 • 0.3306614.940K110.805K
 • 0.33050100.000110.905K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.33455
  Market-buy
  0.33468
  Amount
  Market-sell
  0.33437
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.