|
SNT/BTC5X
0.000001631+5.09%
Chỉ số0.000001631
Giá tham chiếu0.000001640
USD$0.08
Mức thấp trong 24 giờ0.000001519
Mức cao trong 24 giờ0.000001739
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng SNT
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$0.08
Số tiền (SNT)
Borrowing:--
Tổng (BTC)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.00 SNT
Mua tối đa:0.00 SNT
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000000001
Giá(BTC)Số tiền(SNT)Tổng(SNT)
 • 0.00000350212.110156.027K
 • 0.000003500200.000156.015K
 • 0.00000347512.050155.815K
 • 0.00000344810.480155.803K
 • 0.00000341310.080155.792K
 • 0.0000033304.552K155.782K
 • 0.000003200200.000151.230K
 • 0.00000316622.500K151.030K
 • 0.000003106691.820128.530K
 • 0.00000310110.410127.838K
 • 0.000003060653.590127.828K
 • 0.00000300066.443K127.174K
 • 0.00000296622.500K60.730K
 • 0.0000029651.530K38.230K
 • 0.00000286615.000K36.700K
 • 0.0000028651.740K21.700K
 • 0.000002606691.81019.960K
 • 0.0000025002.684K19.268K
 • 0.000002073566.08016.584K
 • 0.000001781780.74016.018K
 • 0.0000017751.740K15.237K
 • 0.0000017742.496K13.497K
 • 0.0000017591.023K11.000K
 • 0.0000017442.173K9.977K
 • 0.0000017341.223K7.803K
 • 0.0000017031.758K6.580K
 • 0.0000016931.977K4.821K
 • 0.000001678108.5102.844K
 • 0.0000016591.399K2.736K
 • 0.0000016581.336K1.336K
0.000001631$0.08
 • 0.0000016312.621K2.621K
 • 0.0000016306.284K8.905K
 • 0.000001621699.6109.605K
 • 0.000001620260.8909.865K
 • 0.0000016147.476K17.341K
 • 0.00000161374.772K92.113K
 • 0.00000160128.431K120.544K
 • 0.00000159610.922K131.466K
 • 0.00000159592.519K223.986K
 • 0.0000015949.267K233.253K
 • 0.0000015797.745K240.999K
 • 0.0000015471.149K242.148K
 • 0.0000015398.574K250.723K
 • 0.0000015341.982K252.705K
 • 0.000001521988.260253.693K
 • 0.0000015081.261K254.954K
 • 0.00000150013.592K268.547K
 • 0.0000014951.150K269.698K
 • 0.0000014821.795K271.494K
 • 0.00000147615.000271.509K
 • 0.0000014691.066K272.576K
 • 0.0000014561.417K273.993K
 • 0.0000014431.488K275.482K
 • 0.0000014311.810K277.292K
 • 0.0000012931.740K279.032K
 • 0.0000012925.007K284.040K
 • 0.0000012721.740K285.780K
 • 0.0000010360.010285.780K
 • 0.00000100016.000285.796K
 • 0.00000001010.150K295.946K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.000001631
  Market-buy
  0.000001658
  Amount
  Market-sell
  0.000001631
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.