|
SNT/USDT5X
0.08010-0.35%
Chỉ số0.08000
Giá tham chiếu0.08004
USD$0.08
Mức thấp trong 24 giờ0.07772
Mức cao trong 24 giờ0.08207
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng SNT
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.08
Số tiền (SNT)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 SNT
Mua tối đa:0.000000 SNT
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(SNT)Tổng(SNT)
 • 0.083211.812K128.630K
 • 0.08313221.228126.818K
 • 0.0831222.959K126.596K
 • 0.08284121.802103.637K
 • 0.08282610.000103.515K
 • 0.08266190.799102.905K
 • 0.08226122.668102.715K
 • 0.08225430.000102.592K
 • 0.0820910.212102.162K
 • 0.08199190.799102.152K
 • 0.08168373.532101.961K
 • 0.08159856.651101.587K
 • 0.08133190.799100.731K
 • 0.08132195.808100.540K
 • 0.08111124.408100.344K
 • 0.081102.770K100.220K
 • 0.08108465.44797.450K
 • 0.0807810.244K96.984K
 • 0.080771.253K86.740K
 • 0.08066190.79985.486K
 • 0.0806550.000K85.296K
 • 0.080599.746K35.296K
 • 0.08053125.29725.550K
 • 0.080524.794K25.424K
 • 0.080504.800K20.630K
 • 0.080493.145K15.830K
 • 0.080281.550K12.685K
 • 0.080209.300K11.135K
 • 0.080191.550K1.835K
 • 0.08018285.743285.743
0.08010$0.08
 • 0.079911.550K1.550K
 • 0.07981344.9621.894K
 • 0.079805.340K7.234K
 • 0.079734.794K12.028K
 • 0.0796159.746K71.774K
 • 0.0796081.085K152.860K
 • 0.079502.870K155.730K
 • 0.07946721.389156.452K
 • 0.079403.560K160.012K
 • 0.079341.317K161.329K
 • 0.07933190.913161.520K
 • 0.07924126.198161.647K
 • 0.0791439.814K201.461K
 • 0.0791113.272K214.733K
 • 0.078901.660K216.393K
 • 0.07880250.000216.643K
 • 0.07868127.096216.770K
 • 0.07867521.098217.291K
 • 0.07866190.913217.482K
 • 0.0785820.771K238.254K
 • 0.078415.681K243.935K
 • 0.078401.127K245.063K
 • 0.07825440.000245.503K
 • 0.078221.815K247.318K
 • 0.07813127.991247.446K
 • 0.0780914.952K262.398K
 • 0.07799190.913262.589K
 • 0.07777414.292263.003K
 • 0.07771630.000263.633K
 • 0.077701.477K265.111K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.08008
  Market-buy
  0.08018
  Amount
  Market-sell
  0.07991
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.