|
SRM/USDT5X
5.2366-5.85%
Giá tham chiếu5.2429
USD$5.24
Mức thấp trong 24 giờ5.2195
Mức cao trong 24 giờ5.6333
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng SRM
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$5.23
Số tiền (SRM)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 SRM
Mua tối đa:0.000000 SRM
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0001
Giá(USDT)Số tiền(SRM)Tổng(SRM)
 • 5.2830750.00014.330K
 • 5.27361.90913.580K
 • 5.27260.19413.578K
 • 5.265476.66213.578K
 • 5.264945.60013.501K
 • 5.26238.607K13.455K
 • 5.26210.1944.848K
 • 5.2611876.0004.848K
 • 5.2601477.5693.972K
 • 5.2572425.0003.495K
 • 5.2543449.0933.070K
 • 5.254176.0002.620K
 • 5.252463.3522.544K
 • 5.252136.3562.481K
 • 5.2519269.2642.445K
 • 5.2516190.8822.176K
 • 5.25150.1941.985K
 • 5.2495382.5571.984K
 • 5.2494150.0001.602K
 • 5.2485100.0001.452K
 • 5.248450.0001.352K
 • 5.2475195.8691.302K
 • 5.246847.0001.106K
 • 5.246733.9821.059K
 • 5.2465161.8251.025K
 • 5.2464595.849863.689
 • 5.2435152.558267.839
 • 5.243162.482115.281
 • 5.242650.00052.798
 • 5.24252.7982.798
5.2366$5.24
 • 5.239811.90011.900
 • 5.239577.48189.381
 • 5.23917.50196.882
 • 5.237750.000146.882
 • 5.2365109.478256.361
 • 5.233595.584351.945
 • 5.2334100.000451.945
 • 5.2330150.000601.945
 • 5.232950.000651.945
 • 5.2319307.888959.834
 • 5.230812.857972.691
 • 5.228376.3291.049K
 • 5.224837.0791.086K
 • 5.2245489.6651.575K
 • 5.2236269.2641.845K
 • 5.2226197.3132.042K
 • 5.22020.1952.042K
 • 5.2194449.0932.491K
 • 5.219047.9012.539K
 • 5.216376.0002.615K
 • 5.21291.9182.617K
 • 5.2128305.8842.923K
 • 5.21240.1002.923K
 • 5.2117876.0003.799K
 • 5.210012.4003.811K
 • 5.2099477.3654.289K
 • 5.20980.1954.289K
 • 5.201237.2274.326K
 • 5.201027.0004.353K
 • 5.20002.5214.356K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 5.2404
  Market-buy
  5.2425
  Amount
  Market-sell
  5.2398
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.