|
STARL/USDT5X
0.000046440+2.20%
Chỉ số0.000046390
Giá tham chiếu0.000046398
USD<$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.000040168
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng STARL
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.00
Số tiền (STARL)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0 STARL
Mua tối đa:0 STARL
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000000001
Giá(USDT)Số tiền(STARL)Tổng(STARL)
 • 0.000046666100.514K1.020B
 • 0.000046629757.426K1.020B
 • 0.0000466201.072M1.019B
 • 0.000046619193.788M1.018B
 • 0.000046617100.000K824.883M
 • 0.000046610214.546M824.783M
 • 0.000046600120.394M610.236M
 • 0.0000465931.072M489.842M
 • 0.000046585108.016K488.770M
 • 0.000046569132.811K488.662M
 • 0.0000465636.200M488.529M
 • 0.0000465482.200M482.329M
 • 0.000046535749.688K480.129M
 • 0.00004652043.049M479.379M
 • 0.00004651956.453M436.330M
 • 0.00004651799.472M379.876M
 • 0.000046516187.033M280.404M
 • 0.0000465151.376M93.371M
 • 0.00004650110.943M91.994M
 • 0.00004650014.785M81.051M
 • 0.000046499100.514K66.265M
 • 0.000046488649.680K66.165M
 • 0.00004648717.701M65.515M
 • 0.0000464548.001M47.814M
 • 0.00004644322.169M39.813M
 • 0.000046442100.000K17.643M
 • 0.0000464311.077M17.543M
 • 0.000046430100.000K16.465M
 • 0.00004641710.700M16.365M
 • 0.0000464165.665M5.665M
0.000046440<$0.01
 • 0.00004638135.944M35.944M
 • 0.0000463804.300M40.244M
 • 0.000046334200.000K40.444M
 • 0.00004632510.721M51.165M
 • 0.0000462948.001M59.166M
 • 0.000046290793.280K59.960M
 • 0.00004626043.119M103.079M
 • 0.00004625156.453M159.532M
 • 0.000046249180.372M339.905M
 • 0.00004624899.168M439.073M
 • 0.00004624625.564M464.637M
 • 0.0000462232.200M466.837M
 • 0.000046221196.284M663.121M
 • 0.0000462196.200M669.321M
 • 0.0000462005.662M674.983M
 • 0.000046197793.955K675.777M
 • 0.00004618622.169M697.947M
 • 0.000046166100.595K698.048M
 • 0.000046120115.336K698.163M
 • 0.00004611242.566M740.730M
 • 0.00004606045.374M786.104M
 • 0.0000460574.388M790.493M
 • 0.0000460001.564M792.057M
 • 0.000045999508.153K792.565M
 • 0.000045986166.650K792.732M
 • 0.000045976136.678K792.869M
 • 0.000045950318.723M1.111B
 • 0.000045936652.919K1.112B
 • 0.000045929115.336K1.112B
 • 0.000045920245.171K1.112B
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.000046425
  Market-buy
  0.000046416
  Amount
  Market-sell
  0.000046381
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.