|
TORN/USDT5X
45.44+0.55%
Giá tham chiếu45.45
USD$45.48
Mức thấp trong 24 giờ41.92
Mức cao trong 24 giờ49.39
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng TORN
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$45.51
Số tiền (TORN)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 TORN
Mua tối đa:0.000000 TORN
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.01
Giá(USDT)Số tiền(TORN)Tổng(TORN)
 • 47.230.827165.485
 • 47.210.012164.657
 • 47.180.188164.645
 • 46.970.170164.456
 • 46.935.500164.286
 • 46.910.012158.786
 • 46.640.010158.774
 • 46.610.012158.764
 • 46.590.297158.751
 • 46.464.642158.453
 • 46.301.614153.811
 • 46.280.827152.196
 • 46.275.500151.368
 • 46.260.933145.868
 • 46.100.012144.934
 • 46.010.188144.922
 • 46.000.012144.733
 • 45.905.262144.721
 • 45.8812.092139.458
 • 45.8750.000127.365
 • 45.6628.32077.365
 • 45.599.80049.045
 • 45.5820.67639.245
 • 45.571.28918.569
 • 45.551.29017.280
 • 45.546.60015.989
 • 45.531.2099.388
 • 45.505.6108.179
 • 45.491.1542.569
 • 45.481.4141.414
45.44$45.48
 • 45.420.6250.625
 • 45.413.2953.920
 • 45.400.0013.920
 • 45.3515.60019.520
 • 45.341.23020.751
 • 45.332.19022.941
 • 45.321.65024.591
 • 45.3032.46557.057
 • 45.298.75065.807
 • 45.24309.710375.517
 • 45.236.599382.117
 • 45.224.400386.517
 • 45.2120.682407.199
 • 45.1650.108457.308
 • 45.13143.783601.091
 • 45.100.025601.117
 • 45.0337.678638.795
 • 44.9932.990671.786
 • 44.945.500677.286
 • 44.925.227682.513
 • 44.820.778683.291
 • 44.8130.300713.591
 • 44.790.012713.604
 • 44.780.188713.792
 • 44.624.754718.546
 • 44.540.010718.557
 • 44.490.012718.569
 • 44.3416.414734.984
 • 44.285.500740.484
 • 44.230.188740.672
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 45.46
  Market-buy
  45.48
  Amount
  Market-sell
  45.42
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.