|
WNXM/USDT5X
72.70+0.62%
Giá tham chiếu72.56
USD$72.74
Mức thấp trong 24 giờ71.10
Mức cao trong 24 giờ75.81
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng WNXM
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$72.74
Số tiền (WNXM)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 WNXM
Mua tối đa:0.000000 WNXM
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.01
Giá(USDT)Số tiền(WNXM)Tổng(WNXM)
 • 74.470.979147.831
 • 74.280.136146.852
 • 74.274.790146.716
 • 74.140.276141.926
 • 74.100.718141.649
 • 74.001.248140.931
 • 73.992.390139.683
 • 73.781.413137.293
 • 73.740.137135.880
 • 73.540.010135.743
 • 73.460.036135.733
 • 73.433.668135.696
 • 73.344.810132.027
 • 73.2515.185127.217
 • 73.244.810112.032
 • 73.210.138107.221
 • 73.1520.789107.083
 • 73.012.97986.293
 • 73.001.24883.314
 • 72.962.29082.065
 • 72.8813.17179.775
 • 72.870.34366.603
 • 72.832.31066.260
 • 72.813.60063.950
 • 72.7950.00060.350
 • 72.780.20210.350
 • 72.642.75010.147
 • 72.624.1377.397
 • 72.612.7503.260
 • 72.600.5100.510
72.70$72.74
 • 72.350.1830.183
 • 72.342.7502.933
 • 72.3312.72215.656
 • 72.283.70019.356
 • 72.1120.53539.891
 • 72.0513.30053.191
 • 72.0226.90080.091
 • 72.010.13980.230
 • 72.0026.135106.366
 • 71.900.151106.518
 • 71.8950.000156.518
 • 71.814.045160.563
 • 71.77280.200440.763
 • 71.480.140440.903
 • 71.393.692444.595
 • 71.37107.900552.495
 • 71.213.367555.862
 • 71.182.405558.267
 • 71.001.887560.155
 • 70.960.001560.156
 • 70.686.220566.376
 • 70.663.636570.013
 • 70.6526.800596.813
 • 70.451.362598.175
 • 70.440.142598.318
 • 70.081.210599.528
 • 70.001.258600.786
 • 69.951.672602.459
 • 69.941.670604.129
 • 69.933.428607.557
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 72.60
  Market-buy
  72.6
  Amount
  Market-sell
  72.35
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.