|
XEM/USDT5X
0.1752+1.92%
Giá tham chiếu0.1752
USD$0.18
Mức thấp trong 24 giờ0.1673
Mức cao trong 24 giờ0.1767
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng XEM
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.18
Số tiền (XEM)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 XEM
Mua tối đa:0.000000 XEM
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0001
Giá(USDT)Số tiền(XEM)Tổng(XEM)
 • 0.178525.437529.850K
 • 0.1784320.000529.824K
 • 0.1782125.138529.504K
 • 0.1781235.411529.379K
 • 0.178067.540529.144K
 • 0.177914.668529.076K
 • 0.17786.133K529.061K
 • 0.1777320.000522.928K
 • 0.177588.405522.608K
 • 0.177428.533K522.520K
 • 0.177387.663493.986K
 • 0.177245.763493.898K
 • 0.177128.802K493.853K
 • 0.177069.762K465.050K
 • 0.1769320.000395.287K
 • 0.17681.425K394.967K
 • 0.176714.768393.541K
 • 0.176636.178K393.526K
 • 0.176510.818357.347K
 • 0.1764193.075K357.337K
 • 0.1763217.264164.261K
 • 0.176177.255164.044K
 • 0.17602.069K163.966K
 • 0.175939.247K161.897K
 • 0.175835.236K122.649K
 • 0.17578.801K87.413K
 • 0.175615.127K78.611K
 • 0.17555.667K63.484K
 • 0.175436.421K57.817K
 • 0.175321.395K21.395K
0.1752$0.18
 • 0.175138.247K38.247K
 • 0.17509.752K47.999K
 • 0.17497.752K55.751K
 • 0.174850.762K106.513K
 • 0.174720.961K127.475K
 • 0.1745510.825127.986K
 • 0.1744391.073128.377K
 • 0.174325.000K153.377K
 • 0.17427.320K160.697K
 • 0.174128.831K189.529K
 • 0.1740186.671K376.200K
 • 0.17381.360K377.560K
 • 0.17377.000K384.560K
 • 0.17368.417K392.978K
 • 0.173528.567K421.545K
 • 0.173414.972421.560K
 • 0.17339.510K431.070K
 • 0.17327.000K438.070K
 • 0.17311.113K439.184K
 • 0.173036.380K475.564K
 • 0.172932.756K508.321K
 • 0.172815.024508.336K
 • 0.17276.155K514.491K
 • 0.172611.141514.502K
 • 0.17255.395K519.898K
 • 0.17231.040K520.938K
 • 0.172273.148521.011K
 • 0.17200.001521.011K
 • 0.171977.633521.089K
 • 0.17161.485K522.574K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.1752
  Market-buy
  0.1753
  Amount
  Market-sell
  0.1751
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.