|
XRP/USDT10X
1.02569+3.64%
Chỉ số1.02620
Giá tham chiếu1.02604
USD$1.03
Mức thấp trong 24 giờ0.97016
Mức cao trong 24 giờ1.02985
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng XRP
10.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$1.03
Số tiền (XRP)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 XRP
Mua tối đa:0.000000 XRP
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(XRP)Tổng(XRP)
 • 1.02712458.93456.174K
 • 1.02709221.46955.715K
 • 1.027081.00055.494K
 • 1.02707276.68955.493K
 • 1.02706223.77655.216K
 • 1.0269424.00054.993K
 • 1.026934.22054.969K
 • 1.02690200.00054.964K
 • 1.0268822.406K54.764K
 • 1.02687196.30532.358K
 • 1.026851.72232.162K
 • 1.0268410.954K32.160K
 • 1.026822.00021.205K
 • 1.02677702.00021.203K
 • 1.02676195.48120.501K
 • 1.026712.377K20.306K
 • 1.026701.952K17.928K
 • 1.026661.280K15.976K
 • 1.02665280.00014.696K
 • 1.02664520.00014.416K
 • 1.026615.087K13.896K
 • 1.02660408.2988.809K
 • 1.02658276.6898.401K
 • 1.02645427.3388.124K
 • 1.02644201.6337.697K
 • 1.026202.500K7.495K
 • 1.026151.967K4.995K
 • 1.02612117.9933.027K
 • 1.026112.500K2.910K
 • 1.02609410.000410.000
1.02569$1.03
 • 1.02594784.851784.851
 • 1.02578410.0001.194K
 • 1.025741.169K2.364K
 • 1.0257225.0032.389K
 • 1.025711.475K3.865K
 • 1.0256719.9323.885K
 • 1.0256632.0253.917K
 • 1.025652.143K6.060K
 • 1.02563647.4826.708K
 • 1.025593.690K10.398K
 • 1.025464.887K15.285K
 • 1.025453.411K18.697K
 • 1.0254411.052K29.750K
 • 1.025403.00029.753K
 • 1.025391.00029.754K
 • 1.025382.00029.756K
 • 1.025371.00029.757K
 • 1.025364.872K34.629K
 • 1.025352.344K36.974K
 • 1.0253450.001K86.975K
 • 1.0252232.00087.007K
 • 1.02521440.00087.447K
 • 1.02518340.00087.787K
 • 1.02516200.00087.987K
 • 1.025153.406K91.393K
 • 1.025146.248K97.642K
 • 1.02511400.00098.042K
 • 1.02507930.00098.972K
 • 1.02500985.98099.958K
 • 1.0249798.339100.056K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 1.02592
  Market-buy
  1.02609
  Amount
  Market-sell
  1.02594
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.