|
AAC/USDT
0.001623+12.63%
USD<$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.001357
Mức cao trong 24 giờ0.001990
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(AAC)227.11M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.00
Số tiền (AAC)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.00 USDT
Mua tối đa:0.000000 AAC
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000001
Giá(USDT)Số tiền(AAC)Tổng(AAC)
 • 0.0016731.860K720.577K
 • 0.0016712.627K718.717K
 • 0.00167016.179K716.090K
 • 0.00166928.800K699.910K
 • 0.0016672.018K671.110K
 • 0.0016662.041K669.092K
 • 0.00166514.899K667.050K
 • 0.0016613.389K652.150K
 • 0.0016605.921K648.761K
 • 0.00165812.526K642.839K
 • 0.0016572.732K630.312K
 • 0.0016542.233K627.580K
 • 0.001653180.151K625.347K
 • 0.001652297.760K445.195K
 • 0.0016509.654K147.435K
 • 0.00164916.400K137.781K
 • 0.00164714.893K121.381K
 • 0.00164614.800K106.487K
 • 0.0016452.669K91.687K
 • 0.00164434.500K89.018K
 • 0.0016413.045K54.518K
 • 0.0016401.285K51.472K
 • 0.0016393.768K50.187K
 • 0.0016371.860K46.418K
 • 0.0016362.370K44.558K
 • 0.00163521.806K42.187K
 • 0.0016301.285K20.381K
 • 0.0016281.003K19.095K
 • 0.00162314.893K18.091K
 • 0.0016203.198K3.198K
0.001623<$0.01
 • 0.00160554.072K54.072K
 • 0.0016042.920K56.992K
 • 0.0016021.004K57.997K
 • 0.00160012.386K70.383K
 • 0.00159915.913K86.296K
 • 0.0015981.007K87.304K
 • 0.0015975.226K92.531K
 • 0.0015922.043K94.574K
 • 0.0015913.964K98.538K
 • 0.0015903.200K101.738K
 • 0.00158917.104K118.843K
 • 0.00158847.293K166.137K
 • 0.0015872.818K168.955K
 • 0.00158650.900K219.855K
 • 0.00158528.239K248.095K
 • 0.001582207.210K455.306K
 • 0.00158115.132K470.438K
 • 0.00158021.386K491.824K
 • 0.00157938.352K530.177K
 • 0.00157868.904K599.081K
 • 0.001577317.367K916.449K
 • 0.00157615.898K932.348K
 • 0.0015751.913K934.262K
 • 0.00157410.003K944.265K
 • 0.00157285.326K1.029M
 • 0.0015712.847K1.032M
 • 0.0015701.286K1.033M
 • 0.0015692.043K1.035M
 • 0.0015681.019K1.036M
 • 0.0015671.860K1.038M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.001620
  Market-buy
  0.00162
  Amount
  Market-sell
  0.001605
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.