|
AAVE/ETH
0.0559+0.72%
USD$266.41
Mức thấp trong 24 giờ0.0549
Mức cao trong 24 giờ0.0566
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(AAVE)1,499
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$266.41
Số tiền (AAVE)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.0000 ETH
Mua tối đa:0.0000 AAVE
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0001
Giá(ETH)Số tiền(AAVE)Tổng(AAVE)
 • 1.60006.000268.774
 • 0.80004.000262.774
 • 0.349322.855258.774
 • 0.31660.022235.918
 • 0.22509.611235.896
 • 0.172020.346226.285
 • 0.12000.685205.938
 • 0.06150.335205.253
 • 0.06120.484204.918
 • 0.06090.334204.434
 • 0.06060.339204.099
 • 0.06030.333203.760
 • 0.06000.338203.427
 • 0.05970.341203.088
 • 0.059428.197202.747
 • 0.05910.416174.549
 • 0.05880.462174.133
 • 0.058720.105173.671
 • 0.058021.656153.566
 • 0.057512.660131.909
 • 0.05702.880119.249
 • 0.056910.330116.369
 • 0.056614.566106.039
 • 0.056448.60091.472
 • 0.056317.42942.872
 • 0.05625.64925.442
 • 0.056115.96719.793
 • 0.05603.8253.825
0.0559$266.41
 • 0.05595.5535.553
 • 0.055812.27917.832
 • 0.055710.36628.199
 • 0.055656.35184.550
 • 0.05538.59293.143
 • 0.055228.067121.211
 • 0.055128.040149.251
 • 0.055010.551159.802
 • 0.05463.092162.895
 • 0.054542.574205.469
 • 0.053922.147227.616
 • 0.053853.195280.812
 • 0.05365.000285.812
 • 0.053253.788339.601
 • 0.05310.881340.482
 • 0.05280.412340.895
 • 0.052564.771405.666
 • 0.05220.401406.067
 • 0.05190.456406.523
 • 0.05160.725407.249
 • 0.05130.492407.741
 • 0.05100.419408.161
 • 0.05070.468408.629
 • 0.05040.859409.489
 • 0.000166.551476.040
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.0559
  Market-buy
  0.056
  Amount
  Market-sell
  0.0559
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.