|
AAVE/USDT
223.93-3.84%
USD$224.12
Mức thấp trong 24 giờ223.91
Mức cao trong 24 giờ238.33
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(AAVE)56,458
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$224.21
Số tiền (AAVE)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.0000 USDT
Mua tối đa:0.000000 AAVE
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.01
Giá(USDT)Số tiền(AAVE)Tổng(AAVE)
 • 224.850.222241.649
 • 224.8013.239241.426
 • 224.7318.552228.187
 • 224.7142.789209.635
 • 224.6629.683166.846
 • 224.6241.536137.163
 • 224.610.46595.626
 • 224.5711.94995.161
 • 224.560.20183.211
 • 224.511.57083.010
 • 224.450.66981.440
 • 224.399.00080.770
 • 224.366.00071.770
 • 224.359.17265.770
 • 224.3411.14856.598
 • 224.313.38145.450
 • 224.291.22442.068
 • 224.280.44640.844
 • 224.232.91740.398
 • 224.196.69037.481
 • 224.186.48330.790
 • 224.142.22924.307
 • 224.131.68322.077
 • 224.126.00020.393
 • 224.109.70014.393
 • 224.071.7004.693
 • 224.060.5092.993
 • 224.050.0742.483
 • 224.042.3502.409
 • 224.030.0590.059
223.93$224.12
 • 223.962.2292.229
 • 223.929.88212.112
 • 223.901.86613.979
 • 223.8613.52227.501
 • 223.855.19832.699
 • 223.801.57734.277
 • 223.755.01039.287
 • 223.7411.15050.437
 • 223.7310.00660.443
 • 223.723.00063.443
 • 223.7013.24776.691
 • 223.698.56985.261
 • 223.660.04085.301
 • 223.653.71689.018
 • 223.610.14989.168
 • 223.602.60091.768
 • 223.591.30893.076
 • 223.581.70094.776
 • 223.5722.291117.068
 • 223.542.426119.494
 • 223.5121.318140.813
 • 223.472.134142.947
 • 223.4512.131155.078
 • 223.428.984164.063
 • 223.4029.550193.613
 • 223.380.044193.658
 • 223.280.420194.078
 • 223.250.415194.494
 • 223.230.447194.942
 • 223.226.745201.687
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 223.93
  Market-buy
  224.03
  Amount
  Market-sell
  223.96
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.