|
ALPHA/BTC
0.00001695+2.79%
USD$0.96
Mức thấp trong 24 giờ0.00001632
Mức cao trong 24 giờ0.00001736
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(ALPHA)130,517
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$0.96
Số tiền (ALPHA)
Tổng (BTC)
0
100%
Khả dụng:0.00000000 BTC
Mua tối đa:0.00000000 ALPHA
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00000001
Giá(BTC)Số tiền(ALPHA)Tổng(ALPHA)
 • 0.0000977919.416K109.133K
 • 0.0000974913.278K89.716K
 • 0.0000974220.167K76.437K
 • 0.0000974149.007K56.270K
 • 0.000061775.5057.263K
 • 0.0000600048.0007.258K
 • 0.000058003.6237.210K
 • 0.0000370010.7447.206K
 • 0.0000364854.8247.195K
 • 0.0000340031.2507.140K
 • 0.0000335031.2507.109K
 • 0.0000330073.2447.078K
 • 0.00003250125.0007.005K
 • 0.0000273051.7826.880K
 • 0.0000224624.6436.828K
 • 0.0000208150.2826.803K
 • 0.000017941.379K6.753K
 • 0.000017661.248K5.374K
 • 0.0000176519.7014.126K
 • 0.000017361.153K4.106K
 • 0.000017241.266K2.953K
 • 0.0000172366.1691.686K
 • 0.00001704472.2901.620K
 • 0.000017011.148K1.148K
0.00001695$0.96
 • 0.000016951.150K1.150K
 • 0.00001694536.6081.686K
 • 0.000016931.513K3.199K
 • 0.00001687629.7953.829K
 • 0.000016862.910K6.739K
 • 0.000016801.473K8.212K
 • 0.00001674738.5108.951K
 • 0.000016661.057K10.009K
 • 0.000016441.636K11.646K
 • 0.0000164313.38111.659K
 • 0.000016201.336K12.996K
 • 0.00001501114.69813.110K
 • 0.000010331.936K15.047K
 • 0.00000889185.58215.232K
 • 0.000005773.466K18.698K
 • 0.0000017711.299K29.998K
 • 0.0000005026.706K56.705K
 • 0.0000004742.553K99.258K
 • 0.0000001811.822K111.080K
 • 0.00000017117.647K228.727K
 • 0.0000000250.000K278.727K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00001695
  Market-buy
  0.00001701
  Amount
  Market-sell
  0.00001695
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.