|
AVAX/ETH
0.02072-8.28%
USD$86.24
Mức thấp trong 24 giờ0.02050
Mức cao trong 24 giờ0.02300
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(AVAX)178,354
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$86.28
Số tiền (AVAX)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.00000 ETH
Mua tối đa:0.0000 AVAX
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(ETH)Số tiền(AVAX)Tổng(AVAX)
 • 0.021924.7023.903K
 • 0.021844.7193.898K
 • 0.021764.7363.893K
 • 0.021710.4633.889K
 • 0.021684.7543.888K
 • 0.021604.7723.884K
 • 0.021524.7893.879K
 • 0.021490.4633.874K
 • 0.021444.8073.874K
 • 0.021364.8253.869K
 • 0.021280.4633.864K
 • 0.021258.6303.863K
 • 0.021200.3613.855K
 • 0.0210866.2233.854K
 • 0.021060.4633.788K
 • 0.02105635.6713.788K
 • 0.021006.1913.152K
 • 0.02098618.1593.146K
 • 0.02095637.8392.528K
 • 0.02087976.9571.890K
 • 0.02086101.200913.412
 • 0.02085115.479812.212
 • 0.02084467.195696.733
 • 0.0208364.000229.537
 • 0.0207958.000165.537
 • 0.0207863.300107.537
 • 0.0207728.99044.237
 • 0.020758.69915.247
 • 0.020743.4826.548
 • 0.020733.0663.066
0.02072$86.24
 • 0.0207166.30066.300
 • 0.020705.34171.641
 • 0.020698.69880.339
 • 0.02067158.170238.509
 • 0.0206657.993296.503
 • 0.020645.182301.686
 • 0.02063633.500935.186
 • 0.020620.463935.649
 • 0.020610.485936.134
 • 0.0206093.4741.029K
 • 0.02056259.6001.289K
 • 0.020510.6341.289K
 • 0.02050117.4121.407K
 • 0.02046464.5721.871K
 • 0.02045578.7092.450K
 • 0.020440.2932.450K
 • 0.020400.4632.451K
 • 0.02038543.3732.994K
 • 0.02034692.6263.687K
 • 0.02029600.2274.287K
 • 0.020190.4634.287K
 • 0.0201832.4004.320K
 • 0.019970.4634.320K
 • 0.019920.6024.321K
 • 0.019750.4634.321K
 • 0.019530.4634.322K
 • 0.019391.2374.323K
 • 0.019310.4634.324K
 • 0.019100.4634.324K
 • 0.0180020.0004.344K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.02072
  Market-buy
  0.02073
  Amount
  Market-sell
  0.02071
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.