|
BLOC/USDT
0.001579-8.20%
USD<$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.001531
Mức cao trong 24 giờ0.001980
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(BLOC)133.85M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.00
Số tiền (BLOC)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.0000 USDT
Mua tối đa:0.000000 BLOC
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000001
Giá(USDT)Số tiền(BLOC)Tổng(BLOC)
 • 0.00166374.194K890.908K
 • 0.00166211.954K816.714K
 • 0.0016601.998K804.759K
 • 0.0016591.446K802.760K
 • 0.0016587.429K801.314K
 • 0.0016532.945K793.885K
 • 0.00165016.711K790.939K
 • 0.0016471.929K774.227K
 • 0.0016441.963K772.298K
 • 0.00164229.166K770.334K
 • 0.0016415.263K741.168K
 • 0.00163618.785K735.904K
 • 0.00163262.116K717.118K
 • 0.0016306.282K655.002K
 • 0.001629188.442K648.720K
 • 0.00162819.511K460.277K
 • 0.00162512.430K440.765K
 • 0.00162496.531K428.335K
 • 0.0016231.963K331.803K
 • 0.00162117.013K329.839K
 • 0.0016182.945K312.825K
 • 0.0016172.317K309.879K
 • 0.00161433.291K307.561K
 • 0.0016091.446K274.270K
 • 0.00160720.109K272.823K
 • 0.00160548.208K252.714K
 • 0.00160438.807K204.506K
 • 0.001603160.823K165.699K
 • 0.0015962.945K4.875K
 • 0.0015921.929K1.929K
0.001579<$0.01
 • 0.001577237.088K237.088K
 • 0.00157634.132K271.221K
 • 0.0015732.948K274.169K
 • 0.0015723.614K277.784K
 • 0.00157148.622277.833K
 • 0.001568156.772277.989K
 • 0.00156317.459K295.449K
 • 0.0015622.948K298.398K
 • 0.0015615.342K303.740K
 • 0.0015605.500K309.240K
 • 0.00155936.570K345.811K
 • 0.00155326.813K372.625K
 • 0.001552137.047K509.672K
 • 0.0015512.948K512.621K
 • 0.0015501.931K514.552K
 • 0.00154917.617K532.169K
 • 0.0015461.447K533.617K
 • 0.0015442.319K535.937K
 • 0.00154326.214K562.151K
 • 0.00154268.000K630.151K
 • 0.00154165.622K695.773K
 • 0.0015406.843K702.617K
 • 0.001536102.433K805.050K
 • 0.00153269.860K874.911K
 • 0.0015304.395K879.306K
 • 0.00152928.745K908.052K
 • 0.00152865.191K973.244K
 • 0.001527175.093K1.148M
 • 0.00152217.930K1.166M
 • 0.001520648.278K1.814M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.001579
  Market-buy
  0.001592
  Amount
  Market-sell
  0.001577
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.