|
BTG/USDT
54.73-0.69%
USD$54.78
Mức thấp trong 24 giờ54.47
Mức cao trong 24 giờ56.80
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(BTG)47,789
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
System upgrade notice: Trades and transfers suspended for 10 mins during a scheduled Unified Account system upgrade between 9:00 am-9:10 am UTC on 2021-12-02
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$54.78
Số tiền (BTG)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.00 USDT
Mua tối đa:0.000000 BTG
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.01
Giá(USDT)Số tiền(BTG)Tổng(BTG)
 • 58.030.173254.822
 • 57.681.782254.648
 • 57.633.185252.866
 • 57.300.010249.680
 • 57.230.176249.670
 • 57.200.019249.494
 • 57.001.224249.474
 • 56.940.133248.249
 • 56.850.177248.116
 • 56.800.008247.938
 • 56.450.178247.930
 • 56.230.010247.751
 • 56.070.179247.741
 • 55.740.133247.561
 • 55.690.181247.428
 • 55.592.310247.247
 • 55.583.100244.937
 • 55.470.012241.837
 • 55.300.182241.825
 • 55.183.426241.642
 • 55.173.100238.216
 • 55.0512.500235.116
 • 55.043.100222.616
 • 54.97200.000219.516
 • 54.963.20019.516
 • 54.950.72016.316
 • 54.929.13515.596
 • 54.911.2106.460
 • 54.802.0005.250
 • 54.753.2503.250
54.73$54.78
 • 54.653.2503.250
 • 54.600.9074.157
 • 54.5921.10025.257
 • 54.53202.000227.257
 • 54.4712.985240.243
 • 54.450.183240.426
 • 54.400.019240.446
 • 54.310.245240.692
 • 54.300.201240.893
 • 54.294.356245.250
 • 54.283.200248.450
 • 54.243.200251.650
 • 54.2240.800292.450
 • 54.180.012292.462
 • 54.090.010292.472
 • 54.070.184292.657
 • 53.913.732296.390
 • 53.862.000298.390
 • 53.700.986299.377
 • 53.539.986309.363
 • 53.441.411310.774
 • 53.432.994313.768
 • 53.350.133313.901
 • 53.340.187314.089
 • 53.293.752317.841
 • 53.1021.134338.976
 • 53.020.010338.986
 • 53.000.019339.006
 • 52.970.188339.195
 • 52.731.800340.995
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 54.73
  Market-buy
  54.75
  Amount
  Market-sell
  54.65
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.