|
CVT/USDT
0.00823-2.72%
USD$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.00800
Mức cao trong 24 giờ0.00950
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(CVT)26.05M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.01
Số tiền (CVT)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.0000 USDT
Mua tối đa:0.000000 CVT
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(CVT)Tổng(CVT)
 • 0.00866435.2852.012M
 • 0.008652.310K2.012M
 • 0.00864404.7762.009M
 • 0.0086380.2012.009M
 • 0.008613.248K2.009M
 • 0.0085919.327K2.006M
 • 0.00857420.2071.986M
 • 0.0085653.5091.986M
 • 0.00855431.5151.986M
 • 0.00854168.3461.986M
 • 0.0085227.6871.985M
 • 0.008503.742K1.985M
 • 0.0084942.273K1.982M
 • 0.0084896.326K1.939M
 • 0.0084734.819K1.843M
 • 0.0084641.517K1.808M
 • 0.008451.501M1.767M
 • 0.008424.484K265.675K
 • 0.0084127.170K261.190K
 • 0.0084016.758K234.019K
 • 0.0083941.853217.261K
 • 0.0083810.733K217.219K
 • 0.008376.001K206.485K
 • 0.0083610.000K200.484K
 • 0.008356.645K190.484K
 • 0.008344.353K183.838K
 • 0.0083316.340K179.484K
 • 0.0083240.676K163.144K
 • 0.0083131.944K122.467K
 • 0.0083090.523K90.523K
0.00823$0.01
 • 0.008231.738K1.738K
 • 0.0082229.408K31.147K
 • 0.008215.071K36.218K
 • 0.0082014.933K51.152K
 • 0.008193.284K54.436K
 • 0.0081714.400K68.836K
 • 0.008166.420K75.257K
 • 0.00815752.05576.009K
 • 0.008146.033K82.042K
 • 0.0081310.933K92.976K
 • 0.0081298.312K191.288K
 • 0.0081129.797K221.086K
 • 0.00809151.197K372.284K
 • 0.0080813.331K385.615K
 • 0.008057.135K392.751K
 • 0.0080463.115K455.866K
 • 0.0080312.465K468.332K
 • 0.0080212.484K480.817K
 • 0.008019.110K489.927K
 • 0.00800617.120K1.107M
 • 0.0079818.152K1.125M
 • 0.0079733.158K1.158M
 • 0.00796126.766K1.285M
 • 0.007958.668K1.293M
 • 0.0079227.639K1.321M
 • 0.0079183.262K1.404M
 • 0.00788269.751K1.674M
 • 0.0078719.782K1.694M
 • 0.00785183.801K1.878M
 • 0.0078415.172K1.893M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00823
  Market-buy
  0.0083
  Amount
  Market-sell
  0.00823
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.