|
DGB/BTC
0.000000759-5.24%
USD$0.04
Mức thấp trong 24 giờ0.000000754
Mức cao trong 24 giờ0.000000820
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(DGB)36.73M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$0.04
Số tiền (DGB)
Tổng (BTC)
0
100%
Khả dụng:0.0000 BTC
Mua tối đa:0.00 DGB
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000000001
Giá(BTC)Số tiền(DGB)Tổng(DGB)
 • 0.000001200244.728K856.618K
 • 0.000001180101.000611.890K
 • 0.000001090175.860611.789K
 • 0.000001080154.440K611.613K
 • 0.000001050500.000457.173K
 • 0.00000100095.240K456.673K
 • 0.000000970439.720361.433K
 • 0.00000096010.660360.993K
 • 0.00000094910.660360.982K
 • 0.00000093910.660360.972K
 • 0.00000092910.660360.961K
 • 0.00000091910.660360.950K
 • 0.00000090910.650360.940K
 • 0.000000900179.544K360.929K
 • 0.00000089910.650181.385K
 • 0.00000088910.650181.374K
 • 0.0000008842.076K181.363K
 • 0.00000088112.630K179.287K
 • 0.00000088040.000K166.656K
 • 0.0000008795.353K126.656K
 • 0.0000008691.226K121.303K
 • 0.0000008671.380K120.077K
 • 0.0000008532.700K118.697K
 • 0.0000008512.800K115.997K
 • 0.0000008491.410K113.197K
 • 0.0000007964.200K111.787K
 • 0.00000079520.810107.587K
 • 0.0000007702.750K107.566K
 • 0.000000760104.099K104.816K
 • 0.000000759717.120717.120
0.000000759$0.04
 • 0.0000007563.764K3.764K
 • 0.0000007559.468K13.233K
 • 0.00000075436.014K49.248K
 • 0.000000753112.505K161.753K
 • 0.000000752146.605K308.358K
 • 0.000000750123.379K431.738K
 • 0.00000074633.148K464.886K
 • 0.00000074316.300464.903K
 • 0.00000074223.038K487.941K
 • 0.00000074011.888K499.829K
 • 0.000000673988.370500.817K
 • 0.0000006651.514K502.331K
 • 0.0000006542.411K504.743K
 • 0.000000140255.739K760.482K
 • 0.0000000101.150K761.632K
 • 0.000000001138.272K899.904K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.000000759
  Market-buy
  0.000000759
  Amount
  Market-sell
  0.000000756
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.