|
ELON/USDT
0.00000149720-2.38%
USD<$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.00000146102
Mức cao trong 24 giờ0.00000157521
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(ELON)1,321.86B
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.00
Số tiền (ELON)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.000000 USDT
Mua tối đa:0 ELON
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00000000001
Giá(USDT)Số tiền(ELON)Tổng(ELON)
 • 0.0000015079419.500M16.646B
 • 0.000001507189.656M16.627B
 • 0.000001506877.665M16.617B
 • 0.000001505369.477M16.609B
 • 0.000001504901.125B16.600B
 • 0.000001504891.595B15.475B
 • 0.00000150400244.000M13.879B
 • 0.00000150350175.000M13.635B
 • 0.00000150340520.000M13.460B
 • 0.00000150330368.000M12.940B
 • 0.00000150300331.000M12.572B
 • 0.000001502701.929B12.241B
 • 0.000001502645.262M10.311B
 • 0.00000150250698.000M10.306B
 • 0.00000150243938.924M9.608B
 • 0.00000150220551.000M8.669B
 • 0.000001502003.071B8.118B
 • 0.0000015019983.365M5.047B
 • 0.00000150110368.000M4.963B
 • 0.00000150106334.130M4.595B
 • 0.000001500741.256B4.261B
 • 0.00000150070836.000M3.005B
 • 0.00000150025250.116M2.169B
 • 0.0000015000977.720M1.919B
 • 0.000001500001.032B1.841B
 • 0.00000149999132.800M809.264M
 • 0.0000014999834.947M676.464M
 • 0.00000149809542.442M641.516M
 • 0.0000014980840.021M99.074M
 • 0.0000014980759.052M59.052M
0.00000149720<$0.01
 • 0.00000149727173.849M173.849M
 • 0.00000149648161.551M335.401M
 • 0.00000149477481.888M817.290M
 • 0.000001494141.561B2.379B
 • 0.000001494001.032B3.411B
 • 0.00000149388333.964M3.745B
 • 0.000001493727.784M3.753B
 • 0.0000014930184.649M3.837B
 • 0.000001493002.029B5.867B
 • 0.000001490841.746B7.614B
 • 0.0000014907425.068M7.639B
 • 0.0000014901013.145M7.652B
 • 0.0000014899019.007M7.671B
 • 0.000001489508.475M7.679B
 • 0.0000014890240.287M7.720B
 • 0.0000014890017.637B25.357B
 • 0.000001488309.477M25.366B
 • 0.00000148810335.806M25.702B
 • 0.0000014876165.827M25.768B
 • 0.000001487219.376M25.777B
 • 0.000001486667.709M25.785B
 • 0.000001485385.266M25.790B
 • 0.0000014842619.635M25.810B
 • 0.000001484005.291B31.102B
 • 0.000001483989.722M31.111B
 • 0.000001483969.695M31.121B
 • 0.00000148300697.000M31.818B
 • 0.00000148220572.000M32.390B
 • 0.000001482101.272B33.662B
 • 0.000001482008.050B41.712B
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.0000014974
  Market-buy
  0.00000149807
  Amount
  Market-sell
  0.00000149727
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.