|
ETC/ETH
0.00933-2.30%
USD$38.90
Mức thấp trong 24 giờ0.00909
Mức cao trong 24 giờ0.00991
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(ETC)33,473
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$38.90
Số tiền (ETC)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.0000 ETH
Mua tối đa:0.00000 ETC
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(ETH)Số tiền(ETC)Tổng(ETC)
 • 0.013360.902648.771
 • 0.013001.394647.869
 • 0.012520.901646.474
 • 0.012490.901645.573
 • 0.012270.535644.671
 • 0.012030.535644.135
 • 0.011840.905643.600
 • 0.011800.535642.694
 • 0.011560.535642.158
 • 0.011330.535641.623
 • 0.010840.946641.087
 • 0.010800.100640.141
 • 0.010360.500640.041
 • 0.0101510.574639.541
 • 0.0101422.320628.966
 • 0.010136.250606.646
 • 0.009751.085600.396
 • 0.009562.123599.310
 • 0.009507.860597.187
 • 0.0094848.700589.327
 • 0.0094725.500540.627
 • 0.009468.550515.127
 • 0.0094412.136506.577
 • 0.0094314.208494.440
 • 0.00940208.200480.232
 • 0.009380.957272.032
 • 0.0093713.731271.074
 • 0.0093624.806257.343
 • 0.00935229.037232.537
 • 0.009343.5003.500
0.00933$38.90
 • 0.009332.7272.727
 • 0.009321.1243.851
 • 0.0093120.72324.575
 • 0.0093063.90088.475
 • 0.0092939.381127.857
 • 0.00928196.049323.907
 • 0.0092743.440367.348
 • 0.0092524.740392.088
 • 0.0092465.200457.288
 • 0.0092318.548475.836
 • 0.0092231.810507.646
 • 0.0092190.380598.026
 • 0.009163.411601.438
 • 0.009119.781611.219
 • 0.0090918.902630.121
 • 0.009089.700639.821
 • 0.0090780.407720.229
 • 0.0090020.100740.330
 • 0.0089197.536837.866
 • 0.008870.930838.796
 • 0.0087493.722932.519
 • 0.008513.470935.989
 • 0.0080020.000955.989
 • 0.0077718.638974.628
 • 0.007191.708976.337
 • 0.0070020.000996.337
 • 0.006851.535997.872
 • 0.006171.990999.862
 • 0.0060020.0001.019K
 • 0.0053710.0001.029K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00933
  Market-buy
  0.00934
  Amount
  Market-sell
  0.00933
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.