|
ETC/OKB
1.743+1.57%
USD$46.03
Mức thấp trong 24 giờ1.567
Mức cao trong 24 giờ1.762
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(ETC)1.33M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (OKB)
≈$46.03
Số tiền (ETC)
Tổng (OKB)
0
100%
Khả dụng:0.0000 OKB
Mua tối đa:0.00000 ETC
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.001
Giá(OKB)Số tiền(ETC)Tổng(ETC)
 • 1.900127.610995.054
 • 1.8994.316867.444
 • 1.88834.510863.127
 • 1.8804.316828.616
 • 1.86934.677824.299
 • 1.8624.316789.622
 • 1.85034.930785.305
 • 1.8434.316750.375
 • 1.8370.103746.058
 • 1.83234.976745.955
 • 1.8254.316710.978
 • 1.81434.976706.661
 • 1.8064.316671.684
 • 1.7950.066667.368
 • 1.78816.260667.302
 • 1.77735.398651.041
 • 1.7750.003615.642
 • 1.77412.103615.639
 • 1.7714.316603.536
 • 1.7681.800599.219
 • 1.7629.911597.419
 • 1.76035.588587.508
 • 1.7534.316551.919
 • 1.7521.685547.602
 • 1.75112.757545.917
 • 1.750500.000533.159
 • 1.7490.09933.159
 • 1.7482.86033.060
 • 1.74711.00030.200
 • 1.74319.20019.200
1.743$46.03
 • 1.7420.0390.039
 • 1.73943.97144.010
 • 1.7378.10052.110
 • 1.73611.94864.059
 • 1.73510.50074.559
 • 1.73410.90085.459
 • 1.7324.67190.130
 • 1.731512.757602.888
 • 1.730293.700896.588
 • 1.7231.800898.388
 • 1.7198.241906.629
 • 1.7180.086906.716
 • 1.7101.196907.912
 • 1.70835.733943.645
 • 1.7014.319947.965
 • 1.6996.243954.209
 • 1.69135.716989.926
 • 1.6844.319994.245
 • 1.6755.261999.507
 • 1.67435.5881.035K
 • 1.6674.3191.039K
 • 1.65835.8121.075K
 • 1.6560.1031.075K
 • 1.6504.3191.079K
 • 1.64136.3521.116K
 • 1.6344.3191.120K
 • 1.62536.3521.156K
 • 1.6184.3191.160K
 • 1.60836.3481.197K
 • 1.6024.3191.201K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 1.743
  Market-buy
  1.743
  Amount
  Market-sell
  1.742
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.