|
ETC/USDC
38.017-3.63%
USD$38.02
Mức thấp trong 24 giờ36.786
Mức cao trong 24 giờ40.606
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(ETC)2,254
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDC)
≈$38.00
Số tiền (ETC)
Tổng (USDC)
0
100%
Khả dụng:0.00 USDC
Mua tối đa:0.00000 ETC
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.001
Giá(USDC)Số tiền(ETC)Tổng(ETC)
 • 38.2061.75368.969
 • 38.1932.63167.216
 • 38.1834.12064.585
 • 38.1823.45460.464
 • 38.1701.11357.010
 • 38.1603.25255.897
 • 38.1592.98152.644
 • 38.1480.86049.663
 • 38.1381.99448.802
 • 38.1361.71946.807
 • 38.1253.51145.088
 • 38.1191.96541.577
 • 38.1150.49939.612
 • 38.1131.62139.112
 • 38.1113.46637.490
 • 38.1043.32834.024
 • 38.1022.72130.695
 • 38.0963.29927.973
 • 38.0920.37924.674
 • 38.0911.83624.295
 • 38.0883.24022.458
 • 38.0810.83819.217
 • 38.0732.65318.379
 • 38.0692.71115.725
 • 38.0661.78413.014
 • 38.0581.02211.229
 • 38.0503.78510.207
 • 38.0471.1946.421
 • 38.0463.9095.227
 • 38.0361.3171.317
38.017$38.02
 • 37.9833.6183.618
 • 37.9752.7256.343
 • 37.9684.12110.464
 • 37.9604.31214.777
 • 37.9533.16817.946
 • 37.9453.82821.774
 • 37.9371.12322.898
 • 37.9302.52625.424
 • 37.9293.88429.308
 • 37.9222.49431.802
 • 37.9180.95932.761
 • 37.9152.80035.562
 • 37.9064.09239.654
 • 37.8955.95345.608
 • 37.8840.71346.322
 • 37.8721.90248.224
 • 37.8611.53949.763
 • 37.8494.34454.108
 • 37.8384.11758.225
 • 37.8273.24161.467
 • 37.8263.08464.551
 • 37.8040.32564.877
 • 37.7811.46266.339
 • 37.7581.40867.747
 • 37.7351.43669.184
 • 37.7121.56270.747
 • 37.6903.94774.695
 • 33.59811.09685.791
 • 33.59727.802113.594
 • 33.08437.353150.947
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 38.017
  Market-buy
  38.036
  Amount
  Market-sell
  37.983
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.