|
ETC/USDK
48.615+0.54%
USD$48.62
Mức thấp trong 24 giờ47.161
Mức cao trong 24 giờ50.048
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(ETC)73,547
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDK)
≈$48.62
Số tiền (ETC)
Tổng (USDK)
0
100%
Khả dụng:0.00 USDK
Mua tối đa:0.00000 ETC
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.001
Giá(USDK)Số tiền(ETC)Tổng(ETC)
 • 50.230136.162780.060
 • 49.76292.218643.898
 • 49.7611.370551.679
 • 49.24352.619550.308
 • 49.22519.811497.689
 • 49.0284.884477.877
 • 48.9985.714472.993
 • 48.979101.040467.278
 • 48.9693.896366.237
 • 48.9480.200362.341
 • 48.9403.980362.141
 • 48.9114.388358.161
 • 48.896104.634353.773
 • 48.8826.107249.138
 • 48.8525.806243.031
 • 48.8234.122237.225
 • 48.81855.079233.103
 • 48.7945.949178.023
 • 48.77954.255172.073
 • 48.7780.849117.818
 • 48.7681.678116.969
 • 48.7654.670115.290
 • 48.7594.416110.620
 • 48.74910.367106.204
 • 48.74054.69295.836
 • 48.73911.77941.144
 • 48.7299.31829.364
 • 48.72012.96720.046
 • 48.7106.9757.079
 • 48.6930.1040.104
48.615$48.62
 • 48.64610.50010.500
 • 48.6444.31614.816
 • 48.64310.50025.316
 • 48.6361.02026.337
 • 48.6310.10526.442
 • 48.6261.85328.296
 • 48.6236.76035.056
 • 48.61313.11148.168
 • 48.6049.17757.345
 • 48.59413.95471.300
 • 48.5845.72577.025
 • 48.57655.113132.139
 • 48.5744.680136.819
 • 48.57210.946147.765
 • 48.5704.741152.507
 • 48.5654.918157.426
 • 48.5554.649162.076
 • 48.5415.480167.556
 • 48.53753.689221.246
 • 48.5125.406226.653
 • 48.49854.501281.154
 • 48.4836.027287.181
 • 48.4544.644291.825
 • 48.4243.888295.714
 • 48.410106.757402.472
 • 48.3955.380407.852
 • 48.3665.785413.638
 • 48.3375.676419.315
 • 48.3084.930424.245
 • 48.292102.822527.067
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 48.618
  Market-buy
  48.693
  Amount
  Market-sell
  48.646
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.