|
GM/USDT
0.00027651-6.56%
USD<$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.00027467
Mức cao trong 24 giờ0.00031600
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(GM)14.14B
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.00
Số tiền (GM)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.000000 USDT
Mua tối đa:0 GM
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00000001
Giá(USDT)Số tiền(GM)Tổng(GM)
 • 0.0002803033.148K57.249M
 • 0.00028024110.015K57.216M
 • 0.0002801317.636K57.106M
 • 0.0002800016.833M57.088M
 • 0.0002799271.233K40.255M
 • 0.0002798852.745K40.184M
 • 0.0002798510.016K40.131M
 • 0.00027982342.588K40.121M
 • 0.0002795927.577K39.778M
 • 0.0002795718.654K39.751M
 • 0.0002790013.069K39.732M
 • 0.0002789525.509K39.719M
 • 0.00027894361.550K39.693M
 • 0.00027886110.560K39.332M
 • 0.0002787587.688K39.221M
 • 0.0002783013.906K39.134M
 • 0.0002780310.277K39.120M
 • 0.0002775313.069K39.109M
 • 0.0002775068.785K39.096M
 • 0.00027748111.109K39.028M
 • 0.0002774418.654K38.916M
 • 0.0002772525.509K38.898M
 • 0.00027704786.708K38.872M
 • 0.0002770318.903K38.086M
 • 0.00027696806.841K38.067M
 • 0.0002766032.800M37.260M
 • 0.000276591.553M4.459M
 • 0.000276581.903M2.906M
 • 0.00027656805.785K1.003M
 • 0.00027655197.661K197.661K
0.00027651<$0.01
 • 0.0002750392.306K92.306K
 • 0.0002750216.758M16.850M
 • 0.000275001.850M18.701M
 • 0.0002746710.415M29.116M
 • 0.0002746644.544K29.160M
 • 0.00027433793.706K29.954M
 • 0.00027428309.896K30.264M
 • 0.00027421111.656K30.376M
 • 0.0002741470.000K30.446M
 • 0.0002740752.788K30.498M
 • 0.0002740613.069K30.512M
 • 0.000274012.429M32.941M
 • 0.0002740017.026M49.968M
 • 0.0002738925.530K49.993M
 • 0.0002738033.175K50.026M
 • 0.0002737568.841K50.095M
 • 0.0002736769.366K50.165M
 • 0.0002736118.919K50.183M
 • 0.0002735511.345K50.195M
 • 0.00027324342.863K50.538M
 • 0.0002732210.286K50.548M
 • 0.0002731918.654K50.567M
 • 0.0002730786.581K50.653M
 • 0.00027300638.426K51.292M
 • 0.00027285112.213K51.404M
 • 0.0002728114.033K51.418M
 • 0.0002726113.069K51.431M
 • 0.0002725757.111K51.488M
 • 0.0002725096.633K51.585M
 • 0.0002724945.072K51.630M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00027649
  Market-buy
  0.00027655
  Amount
  Market-sell
  0.00027503
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.