|
GTO/USDT
0.10690+89.34%
USD$0.11
Mức thấp trong 24 giờ0.05353
Mức cao trong 24 giờ0.12789
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(GTO)184.97M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.11
Số tiền (GTO)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.00 USDT
Mua tối đa:0.000000 GTO
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(GTO)Tổng(GTO)
 • 0.1120074.260290.040K
 • 0.11167461.152289.966K
 • 0.1112169.924289.505K
 • 0.111001.892K289.435K
 • 0.110992.450K287.542K
 • 0.110651.960K285.092K
 • 0.11050149.269283.132K
 • 0.1100038.774K282.983K
 • 0.109993.560K244.209K
 • 0.109904.000K240.649K
 • 0.109891.560K236.649K
 • 0.10972930.000235.089K
 • 0.10967930.000234.159K
 • 0.1093069.924233.229K
 • 0.109295.400K233.159K
 • 0.109281.560K227.759K
 • 0.1090638.519K226.199K
 • 0.10887397.618187.680K
 • 0.1085245.089K187.282K
 • 0.1080348.253K142.193K
 • 0.108002.198K93.939K
 • 0.1078550.000K91.741K
 • 0.1078022.756K41.741K
 • 0.107794.200K18.985K
 • 0.10778593.88214.785K
 • 0.10776455.67014.191K
 • 0.107241.265K13.735K
 • 0.107212.220K12.470K
 • 0.107189.710K10.250K
 • 0.10713540.000540.000
0.10690$0.11
 • 0.1068122.97622.976
 • 0.106802.220K2.242K
 • 0.1065710.0002.252K
 • 0.1065110.0002.262K
 • 0.106501.625K3.888K
 • 0.10603220.8784.109K
 • 0.106029.190K13.299K
 • 0.1060122.756K36.055K
 • 0.105864.706K40.761K
 • 0.10583193.247K234.008K
 • 0.1055945.174K279.182K
 • 0.1055850.000K329.182K
 • 0.1055769.966329.252K
 • 0.10513178.092K507.344K
 • 0.10500687.318508.031K
 • 0.104861.054K509.086K
 • 0.1044010.006K519.092K
 • 0.10415370.000519.462K
 • 0.1040744.719K564.181K
 • 0.1038924.402564.205K
 • 0.10384273.644564.479K
 • 0.1037669.966564.549K
 • 0.1035822.071K586.620K
 • 0.1034510.631586.630K
 • 0.1032822.071K608.701K
 • 0.1032222.071K630.772K
 • 0.1030422.071K652.843K
 • 0.10303461.429653.305K
 • 0.10297559.481653.864K
 • 0.10296141.668654.006K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.10724
  Market-buy
  0.10713
  Amount
  Market-sell
  0.10681
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.