|
HEGIC/ETH
0.0000221-1.78%
USD$0.11
Mức thấp trong 24 giờ0.0000219
Mức cao trong 24 giờ0.0000238
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(HEGIC)1.13M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$0.11
Số tiền (HEGIC)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.000000 ETH
Mua tối đa:0.0000000 HEGIC
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0000001
Giá(ETH)Số tiền(HEGIC)Tổng(HEGIC)
 • 0.0000382508.73449.815K
 • 0.0000367508.73449.306K
 • 0.0000357251.73948.797K
 • 0.0000352508.73448.545K
 • 0.0000338251.73948.037K
 • 0.0000337508.73447.785K
 • 0.0000322508.73447.276K
 • 0.0000315700.76346.767K
 • 0.0000314172.74546.067K
 • 0.0000307681.48045.894K
 • 0.0000300172.74545.212K
 • 0.0000293172.74545.040K
 • 0.0000286172.74544.867K
 • 0.0000280172.74544.694K
 • 0.0000273172.74544.522K
 • 0.0000266172.74544.349K
 • 0.0000259172.74544.176K
 • 0.0000253172.74544.003K
 • 0.00002421.473K43.831K
 • 0.0000241832.06242.357K
 • 0.0000240842.19541.525K
 • 0.0000239877.10540.682K
 • 0.00002381.210K39.805K
 • 0.0000237994.57738.595K
 • 0.0000236898.01737.601K
 • 0.00002351.006K36.703K
 • 0.00002341.087K35.696K
 • 0.00002331.720K34.608K
 • 0.00002254.855K32.888K
 • 0.000022228.033K28.033K
0.0000221$0.11
 • 0.000021923.119K23.119K
 • 0.0000218599.95623.719K
 • 0.0000217321.12924.040K
 • 0.00002165.314K29.355K
 • 0.000021427.400K56.755K
 • 0.00002081.038K57.793K
 • 0.00002071.204K58.998K
 • 0.00002061.421K60.419K
 • 0.00002051.031K61.451K
 • 0.00002041.509K62.960K
 • 0.00002031.182K64.143K
 • 0.00002021.461K65.605K
 • 0.00002012.607K68.212K
 • 0.00002002.146K70.359K
 • 0.00001991.722K72.081K
 • 0.0000193505.48772.587K
 • 0.0000181616.00573.203K
 • 0.00001701.882K75.085K
 • 0.0000169742.21375.828K
 • 0.0000157887.73876.715K
 • 0.0000001100.000K176.715K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.0000221
  Market-buy
  0.0000222
  Amount
  Market-sell
  0.0000219
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.