|
IMX/USDT
5.3923-7.83%
USD$5.40
Mức thấp trong 24 giờ5.3560
Mức cao trong 24 giờ6.5200
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(IMX)3.55M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$5.40
Số tiền (IMX)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.000000 USDT
Mua tối đa:0.000000 IMX
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0001
Giá(USDT)Số tiền(IMX)Tổng(IMX)
 • 5.583326.19285.493K
 • 5.56332.25285.467K
 • 5.55514.29585.465K
 • 5.549778.27485.461K
 • 5.547266.30685.382K
 • 5.53502.74885.316K
 • 5.524616.881K85.313K
 • 5.518393.86968.432K
 • 5.50662.25268.339K
 • 5.4980164.89268.336K
 • 5.492315.751K68.171K
 • 5.484085.22752.420K
 • 5.47794.35652.335K
 • 5.47511.00052.331K
 • 5.464615.887K52.330K
 • 5.46291.391K36.443K
 • 5.44992.25235.052K
 • 5.446960.00035.049K
 • 5.446514.228K34.989K
 • 5.4460927.38420.761K
 • 5.44287.29019.834K
 • 5.4287649.16919.827K
 • 5.4186750.00019.178K
 • 5.410130.00018.428K
 • 5.408079.00218.398K
 • 5.407717.432K18.319K
 • 5.40761.855887.123
 • 5.4062278.215885.268
 • 5.3976185.476607.052
 • 5.3966421.575421.575
5.3923$5.40
 • 5.392481.57681.576
 • 5.391020.317101.894
 • 5.390915.000116.894
 • 5.387221.766138.660
 • 5.386812.022150.682
 • 5.3867129.750280.433
 • 5.3789130.589411.023
 • 5.378830.000441.023
 • 5.37647.766448.790
 • 5.3749185.545634.335
 • 5.3720185.384819.720
 • 5.3700200.0001.019K
 • 5.3686100.0001.119K
 • 5.368060.0001.179K
 • 5.366093.9251.273K
 • 5.3646295.1281.568K
 • 5.36458.530K10.098K
 • 5.3631203.00010.301K
 • 5.3501750.00011.051K
 • 5.35005.04111.056K
 • 5.3496715.32111.772K
 • 5.3456648.81412.420K
 • 5.3400800.00013.220K
 • 5.33662.25313.223K
 • 5.3340824.39314.047K
 • 5.3313926.99714.974K
 • 5.327714.970K29.944K
 • 5.32761.07129.945K
 • 5.32664.41729.950K
 • 5.32004.51129.954K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 5.3888
  Market-buy
  5.3966
  Amount
  Market-sell
  5.3924
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.