|
IOST/BTC
0.0000006673-0.51%
USD$0.03
Mức thấp trong 24 giờ0.0000006572
Mức cao trong 24 giờ0.0000006801
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(IOST)85.60M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$0.03
Số tiền (IOST)
Tổng (BTC)
0
100%
Khả dụng:0.0000 BTC
Mua tối đa:0.00 IOST
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0000000001
Giá(BTC)Số tiền(IOST)Tổng(IOST)
 • 0.000001250040.000K346.252K
 • 0.00000120008.007K306.252K
 • 0.00000069191.672K298.244K
 • 0.00000069082.959K296.571K
 • 0.00000069007.175K293.612K
 • 0.00000068834.120K286.436K
 • 0.000000687418.474K282.316K
 • 0.000000687314.209K263.842K
 • 0.00000068471.470K249.632K
 • 0.00000068341.470K248.162K
 • 0.000000682618.600K246.692K
 • 0.00000068251.470K228.092K
 • 0.00000068242.700K226.622K
 • 0.00000068003.750K223.922K
 • 0.00000067992.710K220.172K
 • 0.00000067821.470K217.462K
 • 0.000000675638.277K215.992K
 • 0.00000067551.470K177.714K
 • 0.00000067514.645K176.244K
 • 0.000000673711.409K171.599K
 • 0.00000067362.580K160.190K
 • 0.00000067316.124K157.610K
 • 0.00000067301.810K151.485K
 • 0.00000067216.038K149.675K
 • 0.00000067201.778K143.636K
 • 0.0000006700103.750K141.858K
 • 0.0000006699323.98038.108K
 • 0.00000066886.166K37.784K
 • 0.000000668725.451K31.617K
 • 0.00000066866.166K6.166K
0.0000006673$0.03
 • 0.00000066711.986K1.986K
 • 0.00000066623.923K5.909K
 • 0.000000666123.446K29.355K
 • 0.000000665722.692K52.048K
 • 0.000000665627.561K79.609K
 • 0.000000665143.796K123.405K
 • 0.0000006634100.000K223.405K
 • 0.0000006633540.859K764.264K
 • 0.00000066252.900K767.164K
 • 0.00000066246.038K773.203K
 • 0.00000066212.310K775.513K
 • 0.0000006620148.226K923.739K
 • 0.00000066162.900K926.639K
 • 0.0000006615213.873K1.140M
 • 0.00000066112.900K1.143M
 • 0.0000006610157.210K1.300M
 • 0.00000066012.900K1.303M
 • 0.00000066003.750K1.307M
 • 0.00000065914.645K1.311M
 • 0.00000065866.690K1.318M
 • 0.000000658537.584K1.356M
 • 0.00000065503.730K1.359M
 • 0.000000654953.572K1.413M
 • 0.00000065486.108K1.419M
 • 0.000000654219.318K1.438M
 • 0.000000653917.777K1.456M
 • 0.0000006521532.5701.457M
 • 0.000000652026.880K1.484M
 • 0.000000637126.713K1.510M
 • 0.000000624212.816K1.523M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.0000006673
  Market-buy
  0.0000006686
  Amount
  Market-sell
  0.0000006671
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.