|
KAN/ETH
0.00000056-5.08%
USD<$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.00000055
Mức cao trong 24 giờ0.00000059
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(KAN)3.19M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$0.00
Số tiền (KAN)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.0000 ETH
Mua tối đa:0.00000000 KAN
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00000001
Giá(ETH)Số tiền(KAN)Tổng(KAN)
 • 0.000003324.510K9.904M
 • 0.000002241.919K9.900M
 • 0.000002137.007K9.898M
 • 0.000001134.266K9.891M
 • 0.0000008537.800K9.887M
 • 0.00000084282.320K9.849M
 • 0.00000083904.560K9.567M
 • 0.000000822.059M8.662M
 • 0.000000812.781M6.603M
 • 0.00000080146.340K3.821M
 • 0.00000079110.720K3.675M
 • 0.00000078565.512K3.564M
 • 0.00000077345.622K2.998M
 • 0.00000076206.732K2.653M
 • 0.0000007574.440K2.446M
 • 0.0000007320.000K2.372M
 • 0.0000007120.000K2.352M
 • 0.0000006943.440K2.332M
 • 0.0000006825.680K2.288M
 • 0.0000006749.440K2.262M
 • 0.00000066211.000K2.213M
 • 0.00000065241.799K2.002M
 • 0.00000064143.040K1.760M
 • 0.00000063340.400K1.617M
 • 0.00000062178.518K1.277M
 • 0.0000006197.138K1.098M
 • 0.00000060207.680K1.001M
 • 0.00000059216.195K793.936K
 • 0.00000058269.207K577.741K
 • 0.00000057308.533K308.533K
0.00000056<$0.01
 • 0.0000005621.064K21.064K
 • 0.0000005599.961K121.026K
 • 0.000000541.207M1.328M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00000056
  Market-buy
  0.00000057
  Amount
  Market-sell
  0.00000056
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.