|
LAMB/USDT
0.00794-9.77%
USD$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.00782
Mức cao trong 24 giờ0.00903
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(LAMB)33.64M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.01
Số tiền (LAMB)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.0000 USDT
Mua tối đa:0.000000 LAMB
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(LAMB)Tổng(LAMB)
 • 0.00836481.618864.591K
 • 0.008342.420K864.109K
 • 0.0083392.830861.689K
 • 0.0083235.124861.596K
 • 0.00831459.577861.561K
 • 0.008292.453K861.101K
 • 0.0082875.386858.647K
 • 0.0082622.040858.572K
 • 0.00825502.082858.550K
 • 0.008242.377K858.048K
 • 0.0082310.700K855.670K
 • 0.00822150.498844.970K
 • 0.00820459.577844.819K
 • 0.008192.453K844.360K
 • 0.00818264.589K841.906K
 • 0.0081731.813K577.316K
 • 0.00816135.335545.503K
 • 0.008152.377K545.368K
 • 0.00814534.964542.990K
 • 0.0081335.124542.455K
 • 0.00812261.949K542.420K
 • 0.0081114.210K280.470K
 • 0.0081047.331K266.260K
 • 0.0080922.973K218.928K
 • 0.0080764.545195.955K
 • 0.00806170.404K195.890K
 • 0.008055.216K25.486K
 • 0.0080435.12420.269K
 • 0.00803459.57720.234K
 • 0.0080019.774K19.774K
0.00794$0.01
 • 0.0079310.459K10.459K
 • 0.0079117.840K28.299K
 • 0.007902.455K30.755K
 • 0.0078864.58430.819K
 • 0.00787459.85331.279K
 • 0.007862.414K33.694K
 • 0.0078575.38633.769K
 • 0.0078439.569K73.339K
 • 0.0078331.712K105.051K
 • 0.00782196.638K301.689K
 • 0.00781221.122K522.812K
 • 0.00780148.598K671.411K
 • 0.0077964.584671.475K
 • 0.0077740.372K711.848K
 • 0.007762.379K714.227K
 • 0.0077568.520K782.747K
 • 0.007727.611K790.358K
 • 0.0077122.530K812.889K
 • 0.0077022.320K835.210K
 • 0.0076917.274K852.484K
 • 0.00768103.907K956.392K
 • 0.00767459.853956.852K
 • 0.007662.379K959.231K
 • 0.0076515.678K974.910K
 • 0.0076420.000K994.910K
 • 0.007623.212K998.122K
 • 0.0076122.497K1.020M
 • 0.00760111.220K1.131M
 • 0.007594.646K1.136M
 • 0.0075711.245K1.147M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00795
  Market-buy
  0.008
  Amount
  Market-sell
  0.00793
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.