|
LON/ETH
0.00039-2.50%
USD$1.85
Mức thấp trong 24 giờ0.00039
Mức cao trong 24 giờ0.00042
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(LON)7,084
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$1.85
Số tiền (LON)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.00000000 ETH
Mua tối đa:0.00000000 LON
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(ETH)Số tiền(LON)Tổng(LON)
 • 0.0068010.0008.504K
 • 0.006302.0028.494K
 • 0.005209.9738.492K
 • 0.00500133.0658.482K
 • 0.0046053.9568.349K
 • 0.004002.5978.295K
 • 0.001761.2898.292K
 • 0.0012047.2818.291K
 • 0.00070180.3558.244K
 • 0.00060180.3558.063K
 • 0.00051106.6827.883K
 • 0.0005090.1777.776K
 • 0.00045110.4547.686K
 • 0.000441.961K7.576K
 • 0.000432.634K5.615K
 • 0.00042789.2212.980K
 • 0.00041547.3522.191K
 • 0.000401.644K1.644K
0.00039$1.85
 • 0.00039641.276641.276
 • 0.000382.381K3.022K
 • 0.00037805.0993.827K
 • 0.000361.878K5.705K
 • 0.000354.060K9.766K
 • 0.00001606.85210.373K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00039
  Market-buy
  0.0004
  Amount
  Market-sell
  0.00039
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.