|
MIR/USDT
2.660+0.57%
USD$2.66
Mức thấp trong 24 giờ2.612
Mức cao trong 24 giờ2.845
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(MIR)1.45M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$2.66
Số tiền (MIR)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.000000 USDT
Mua tối đa:0.000000 MIR
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.001
Giá(USDT)Số tiền(MIR)Tổng(MIR)
 • 2.701161.95128.631K
 • 2.69629.71628.469K
 • 2.69532.15628.439K
 • 2.69495.31728.407K
 • 2.69335.35628.312K
 • 2.69115.18628.276K
 • 2.6901.876K28.261K
 • 2.6893.103K26.384K
 • 2.68724.98223.280K
 • 2.686106.23223.255K
 • 2.685531.19723.149K
 • 2.6848.000K22.618K
 • 2.68314.55614.618K
 • 2.6821.348K14.603K
 • 2.68110.40513.255K
 • 2.6803.08213.245K
 • 2.67917.54513.242K
 • 2.6787.326K13.224K
 • 2.67737.4805.897K
 • 2.67531.3995.860K
 • 2.674291.1055.828K
 • 2.672563.1245.537K
 • 2.671500.1524.974K
 • 2.670889.5474.474K
 • 2.6681.578K3.584K
 • 2.667787.0002.006K
 • 2.666401.8791.219K
 • 2.664386.000817.398
 • 2.663341.398431.398
 • 2.66290.00090.000
2.660$2.66
 • 2.65928.32428.324
 • 2.65823.00051.324
 • 2.65714.72866.052
 • 2.655131.142197.195
 • 2.6541.390K1.588K
 • 2.653403.3141.991K
 • 2.652654.8252.646K
 • 2.651804.3713.450K
 • 2.650773.3844.223K
 • 2.649563.7614.787K
 • 2.64831.3894.819K
 • 2.64613.3814.832K
 • 2.6456.9234.839K
 • 2.6442.575K7.414K
 • 2.64221.0437.435K
 • 2.6411.314K8.749K
 • 2.640205.0188.954K
 • 2.6398.049K17.004K
 • 2.6383.168K20.173K
 • 2.63734.00020.207K
 • 2.636530.03420.737K
 • 2.63515.08420.752K
 • 2.6340.22520.752K
 • 2.63334.00020.786K
 • 2.6311.979K22.766K
 • 2.6293.90422.770K
 • 2.62734.00022.804K
 • 2.6262.814K25.618K
 • 2.62311.96625.630K
 • 2.621330.45325.961K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 2.662
  Market-buy
  2.662
  Amount
  Market-sell
  2.659
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.