|
MXT/USDT
0.003419+3.70%
USD<$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.003139
Mức cao trong 24 giờ0.004117
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(MXT)272.49M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.00
Số tiền (MXT)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.000000 USDT
Mua tối đa:0.000000 MXT
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000001
Giá(USDT)Số tiền(MXT)Tổng(MXT)
 • 0.00352312.572K504.947K
 • 0.00352039.447K492.375K
 • 0.00351980.307K452.927K
 • 0.00351856.167K372.620K
 • 0.0035171.306K316.453K
 • 0.00351119.530K315.146K
 • 0.00350615.000K295.616K
 • 0.00350012.653K280.616K
 • 0.00349810.817K267.963K
 • 0.0034961.005K257.145K
 • 0.0034911.306K256.139K
 • 0.00348936.813K254.833K
 • 0.00347919.285K218.019K
 • 0.0034785.497K198.733K
 • 0.0034774.324K193.236K
 • 0.00347543.030K188.912K
 • 0.0034723.087K145.881K
 • 0.00347014.000K142.794K
 • 0.00346935.061K128.794K
 • 0.0034664.337K93.733K
 • 0.0034651.306K89.395K
 • 0.00346010.937K88.088K
 • 0.0034578.462K77.151K
 • 0.0034554.351K68.688K
 • 0.0034459.542K64.337K
 • 0.0034444.365K54.794K
 • 0.00344012.304K50.428K
 • 0.00343915.092K38.123K
 • 0.00343022.031K23.031K
 • 0.0034201,000.0001,000.000
0.003419<$0.01
 • 0.0034182.925K2.925K
 • 0.0034164.849K7.775K
 • 0.0034154.379K12.155K
 • 0.0034078.516K20.672K
 • 0.0034044.393K25.066K
 • 0.00339611.060K36.126K
 • 0.0033934.408K40.534K
 • 0.0033868.569K49.104K
 • 0.0033831.306K50.410K
 • 0.0033824.422K54.833K
 • 0.00337711.122K65.955K
 • 0.0033714.437K70.392K
 • 0.00336611.128K81.520K
 • 0.0033658.623K90.143K
 • 0.00336419.000K109.143K
 • 0.00336319.000K128.143K
 • 0.003362107.607K235.750K
 • 0.003361166.881K402.632K
 • 0.003360206.217K608.849K
 • 0.00335812.491K621.341K
 • 0.003352115.378K736.719K
 • 0.00335176.000K812.719K
 • 0.003350952.403K1.765M
 • 0.0033494.466K1.769M
 • 0.0033463.140K1.772M
 • 0.0033448.677K1.781M
 • 0.00334310.364K1.791M
 • 0.00333968.301K1.860M
 • 0.0033384.480K1.864M
 • 0.0033331.306K1.865M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.003419
  Market-buy
  0.00342
  Amount
  Market-sell
  0.003418
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.