|
NEAR/ETH
0.001839-2.60%
USD$8.73
Mức thấp trong 24 giờ0.001832
Mức cao trong 24 giờ0.001952
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(NEAR)50,609
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$8.73
Số tiền (NEAR)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.0000 ETH
Mua tối đa:0.00000000 NEAR
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000001
Giá(ETH)Số tiền(NEAR)Tổng(NEAR)
 • 0.0029570.5156.110K
 • 0.0028880.5156.109K
 • 0.0028210.5156.109K
 • 0.0027560.5156.108K
 • 0.0026920.5156.108K
 • 0.0026290.5156.107K
 • 0.0025680.5156.107K
 • 0.0025090.5156.106K
 • 0.00249849.9706.106K
 • 0.0024510.5156.056K
 • 0.00239917.1306.055K
 • 0.0023940.5156.038K
 • 0.0023380.5156.038K
 • 0.0022840.5156.037K
 • 0.00225923.6106.037K
 • 0.0022310.5156.013K
 • 0.00205923.6106.012K
 • 0.00194366.3025.989K
 • 0.001934212.5045.923K
 • 0.00189246.4225.710K
 • 0.001880197.0535.664K
 • 0.00187745.7945.467K
 • 0.001863858.4045.421K
 • 0.0018622.877K4.562K
 • 0.001858572.4001.685K
 • 0.001851400.6351.112K
 • 0.00184996.759712.272
 • 0.001845171.701615.512
 • 0.00184424.141443.811
 • 0.001843419.670419.670
0.001839$8.73
 • 0.00183924.20324.203
 • 0.001838575.142599.345
 • 0.001837114.467713.813
 • 0.001835171.672885.485
 • 0.001829403.5161.289K
 • 0.00182417.3551.306K
 • 0.00182319.4271.325K
 • 0.001822572.3381.898K
 • 0.0018193.623K5.521K
 • 0.001817858.5076.380K
 • 0.001800200.6716.580K
 • 0.00179441.2166.622K
 • 0.00178764.8036.686K
 • 0.001783581.7897.268K
 • 0.00178050.7807.319K
 • 0.00175584.1247.403K
 • 0.00175461.0467.464K
 • 0.001748229.2687.693K
 • 0.0000011.997K9.691K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.001839
  Market-buy
  0.001843
  Amount
  Market-sell
  0.001839
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.