|
NEO/ETH
0.00682-5.15%
USD$28.38
Mức thấp trong 24 giờ0.00677
Mức cao trong 24 giờ0.00738
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(NEO)88,606
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$28.38
Số tiền (NEO)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.0000 ETH
Mua tối đa:0.00000 NEO
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(ETH)Số tiền(NEO)Tổng(NEO)
 • 0.100000.167304.677
 • 0.096000.090304.510
 • 0.090001.506304.419
 • 0.081701.998302.913
 • 0.080805.000300.915
 • 0.079903.375295.915
 • 0.030009.629292.540
 • 0.0103765.352282.910
 • 0.007814.000217.557
 • 0.0075914.800213.557
 • 0.007403.700198.757
 • 0.0073012.580195.057
 • 0.007292.520182.477
 • 0.007222.700179.957
 • 0.0072014.115177.257
 • 0.007192.180163.142
 • 0.007101.090160.962
 • 0.007094.037159.872
 • 0.007084.370155.834
 • 0.007001.090151.464
 • 0.006973.027150.374
 • 0.006961.000147.347
 • 0.006951.041146.347
 • 0.0069152.882145.306
 • 0.0069015.67092.423
 • 0.006883.33076.753
 • 0.006872.08673.423
 • 0.0068658.95971.336
 • 0.006848.87612.376
 • 0.006833.5003.500
0.00682$28.38
 • 0.0068144.17144.171
 • 0.006809.92754.099
 • 0.0067918.93973.038
 • 0.0067879.699152.738
 • 0.006763.561156.300
 • 0.006753.000159.300
 • 0.006711.520160.820
 • 0.006703.006163.826
 • 0.006622.620166.447
 • 0.006611.090167.537
 • 0.00660104.000271.537
 • 0.00659451.943723.480
 • 0.0065349.079772.560
 • 0.006522.950775.510
 • 0.006503.660779.170
 • 0.0064268.752847.923
 • 0.0064011.500859.423
 • 0.0063182.645942.068
 • 0.0063011.500953.568
 • 0.00100105.0001.058K
 • 0.00064119.9391.178K
 • 0.00010960.7952.139K
 • 0.00002500.0002.639K
 • 0.00001100.0002.739K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00682
  Market-buy
  0.00683
  Amount
  Market-sell
  0.00681
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.