|
NFT/USDT
0.0000029614-4.60%
USD<$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.0000028000
Mức cao trong 24 giờ0.0000031600
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(NFT)46,003.66B
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.00
Số tiền (NFT)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.000000 USDT
Mua tối đa:0 NFT
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0000000001
Giá(USDT)Số tiền(NFT)Tổng(NFT)
 • 0.00000299823.600M3.384B
 • 0.00000299621.052M3.380B
 • 0.00000299381.004M3.379B
 • 0.00000299372.780M3.378B
 • 0.00000299205.510M3.375B
 • 0.00000298963.986M3.370B
 • 0.00000298883.600M3.366B
 • 0.00000298752.577M3.362B
 • 0.00000298711.029M3.360B
 • 0.00000298692.557M3.359B
 • 0.000002986870.303M3.356B
 • 0.000002986498.612M3.286B
 • 0.00000297933.600M3.187B
 • 0.00000297881.004M3.184B
 • 0.0000029782800.000M3.183B
 • 0.0000029730502.780M2.383B
 • 0.00000297091.052M1.880B
 • 0.00000297025.510M1.879B
 • 0.00000297016.620M1.873B
 • 0.00000297003.600M1.867B
 • 0.0000029694300.000M1.863B
 • 0.0000029693221.594M1.563B
 • 0.0000029692238.585M1.342B
 • 0.000002965718.900M1.103B
 • 0.00000296534.949M1.084B
 • 0.0000029651838.457M1.079B
 • 0.00000296381.004M241.137M
 • 0.0000029634101.361M240.132M
 • 0.0000029629137.846M138.771M
 • 0.0000029615924.660K924.660K
0.0000029614<$0.01
 • 0.000002956633.333M33.333M
 • 0.000002956527.075M60.408M
 • 0.000002955221.151M81.559M
 • 0.000002953175.000M156.559M
 • 0.000002951533.705M190.265M
 • 0.0000029514276.967M467.232M
 • 0.00000295009.697M476.930M
 • 0.0000029496234.653M711.583M
 • 0.000002949443.543M755.127M
 • 0.00000294791.696M756.823M
 • 0.0000029477241.142M997.965M
 • 0.0000029471101.361M1.099B
 • 0.0000029464300.000M1.399B
 • 0.0000029460101.026M1.500B
 • 0.000002945523.964M1.524B
 • 0.0000029454755.617M2.279B
 • 0.0000029376800.000M3.079B
 • 0.0000029364500.000M3.579B
 • 0.00000293636.501B10.081B
 • 0.00000293623.600M10.084B
 • 0.00000293581.030M10.085B
 • 0.00000293381.005M10.086B
 • 0.00000293212.782M10.089B
 • 0.00000292705.513M10.094B
 • 0.000002926928.180M10.123B
 • 0.00000292299.589M10.132B
 • 0.00000292221.017M10.133B
 • 0.000002922111.719M10.145B
 • 0.00000292111.052M10.146B
 • 0.0000029205237.523M10.384B
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.0000029571
  Market-buy
  0.0000029615
  Amount
  Market-sell
  0.0000029566
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.