|
PAX/USDT
0.99980.00%
USD$1.00
Mức thấp trong 24 giờ0.9993
Mức cao trong 24 giờ1.0007
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(PAX)45,451
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$1.00
Số tiền (PAX)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.0000 USDT
Mua tối đa:0.000000 PAX
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0001
Giá(USDT)Số tiền(PAX)Tổng(PAX)
 • 1.049520.711110.347K
 • 1.042015.000110.326K
 • 1.039420.711110.311K
 • 1.029320.711110.290K
 • 1.029265.094110.270K
 • 1.0239191.722110.204K
 • 1.023844.670110.013K
 • 1.0237115.743109.968K
 • 1.023211.000109.852K
 • 1.023111.000109.841K
 • 1.02291.848109.830K
 • 1.020044.000109.828K
 • 1.0198488.706109.784K
 • 1.0197139.107109.296K
 • 1.019220.711109.157K
 • 1.0186403.696109.136K
 • 1.009411.995108.732K
 • 1.0053105.496108.720K
 • 1.0052488.706108.615K
 • 1.005012.077108.126K
 • 1.00205.361K108.114K
 • 1.001834.009K102.752K
 • 1.001535.798K68.743K
 • 1.001225.313K32.945K
 • 1.00031.295K7.631K
 • 1.00021.204K6.335K
 • 1.00011.119K5.131K
 • 1.00001.040K4.012K
 • 0.9999966.5912.972K
 • 0.99982.005K2.005K
0.9998$1.00
 • 0.99971.624K1.624K
 • 0.99961.500K3.124K
 • 0.99951.500K4.624K
 • 0.99941.500K6.124K
 • 0.9993946.4307.071K
 • 0.99921.500K8.571K
 • 0.999020.7238.592K
 • 0.9988581.811K590.403K
 • 0.9978697.823591.101K
 • 0.997718.806K609.908K
 • 0.997535.354K645.262K
 • 0.9972816.666646.079K
 • 0.997040.090K686.169K
 • 0.99675.567K691.737K
 • 0.993512.078691.749K
 • 0.988920.723691.770K
 • 0.985030.433691.800K
 • 0.9800454.583692.255K
 • 0.978820.723692.276K
 • 0.97521.023692.277K
 • 0.97321.007K693.284K
 • 0.968865.995693.350K
 • 0.968720.723693.371K
 • 0.960040.000693.411K
 • 0.958720.723693.431K
 • 0.944427.010693.458K
 • 0.93681.023693.459K
 • 0.902040.000693.499K
 • 0.90001.023693.500K
 • 0.76003.289693.504K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.9998
  Market-buy
  0.9998
  Amount
  Market-sell
  0.9997
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.