|
TORN/USDT
43.96-8.80%
USD$44.00
Mức thấp trong 24 giờ41.92
Mức cao trong 24 giờ49.39
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(TORN)32,401
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$43.97
Số tiền (TORN)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.000000 USDT
Mua tối đa:0.000000 TORN
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.01
Giá(USDT)Số tiền(TORN)Tổng(TORN)
 • 45.341.606288.839
 • 45.310.170287.233
 • 45.240.010287.063
 • 45.100.012287.053
 • 45.065.651287.040
 • 45.051.606281.389
 • 44.945.500279.782
 • 44.870.188274.282
 • 44.790.012274.094
 • 44.780.539274.081
 • 44.6477.200273.542
 • 44.540.010196.342
 • 44.515.385196.332
 • 44.5031.200190.946
 • 44.490.012159.746
 • 44.4715.600159.734
 • 44.4412.745144.134
 • 44.340.340131.388
 • 44.330.118131.047
 • 44.300.188130.929
 • 44.283.657130.741
 • 44.2329.411127.083
 • 44.1950.01297.671
 • 44.1214.60447.659
 • 44.1028.17833.055
 • 44.091.2744.876
 • 44.061.2613.601
 • 44.041.2252.340
 • 44.020.7401.114
 • 44.010.3740.374
43.96$44.00
 • 43.970.4320.432
 • 43.961.2421.675
 • 43.800.6522.327
 • 43.790.7403.067
 • 43.7750.00053.067
 • 43.7511.39664.463
 • 43.7215.60080.063
 • 43.6521.387101.451
 • 43.6445.328146.780
 • 43.590.126146.906
 • 43.580.113147.020
 • 43.5716.356163.377
 • 43.56309.700473.077
 • 43.355.344478.422
 • 43.34123.446601.868
 • 43.280.012601.881
 • 43.140.539602.420
 • 43.130.188602.608
 • 43.064.494607.102
 • 43.006.976614.079
 • 42.980.012614.092
 • 42.96296.209910.301
 • 42.955.500915.801
 • 42.91190.7281.106K
 • 42.86183.6191.290K
 • 42.762.5311.292K
 • 42.754.6781.297K
 • 42.680.0121.297K
 • 42.590.1881.297K
 • 42.5830.3001.327K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 44.00
  Market-buy
  44.01
  Amount
  Market-sell
  43.97
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.