|
TRUE/BTC
0.00000283-0.70%
USD$0.16
Mức thấp trong 24 giờ0.00000280
Mức cao trong 24 giờ0.00000293
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(TRUE)3.12M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$0.16
Số tiền (TRUE)
Tổng (BTC)
0
100%
Khả dụng:0.0000 BTC
Mua tối đa:0.000 TRUE
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00000001
Giá(BTC)Số tiền(TRUE)Tổng(TRUE)
 • 0.0000214073.39162.306K
 • 0.0000207075.66762.232K
 • 0.0000202078.27262.157K
 • 0.000019874.401K62.078K
 • 0.0000195080.18157.677K
 • 0.0000180057.93757.597K
 • 0.0000172088.53657.539K
 • 0.0000162085.99557.450K
 • 0.0000151091.69957.364K
 • 0.000012003.365K57.273K
 • 0.000011002.840K53.907K
 • 0.000009882.250K51.066K
 • 0.00000823155.50348.816K
 • 0.00000800726.61748.661K
 • 0.000007603.976K47.934K
 • 0.00000759420.00043.957K
 • 0.000006677.900K43.537K
 • 0.000006661.670K35.637K
 • 0.00000567145.33733.967K
 • 0.0000048047.47633.822K
 • 0.000003601.206K33.774K
 • 0.00000359310.00032.568K
 • 0.0000032877.21632.258K
 • 0.0000032219.95932.180K
 • 0.0000031014.484K32.160K
 • 0.000003093.066K17.675K
 • 0.0000029287.10514.609K
 • 0.000002872.643K14.522K
 • 0.000002868.592K11.879K
 • 0.000002853.286K3.286K
0.00000283$0.16
 • 0.0000028212.176K12.176K
 • 0.0000028110.681K22.857K
 • 0.000002801.065K23.923K
 • 0.000002791.331K25.254K
 • 0.0000027677.06625.331K
 • 0.000002741.670K27.001K
 • 0.000002739.485K36.487K
 • 0.000002412.090K38.577K
 • 0.000002404.800K43.377K
 • 0.000002391.670K45.047K
 • 0.00000224619.92445.666K
 • 0.00000223420.00046.086K
 • 0.000001682.00046.088K
 • 0.00000062172.63946.261K
 • 0.000000073.649K49.910K
 • 0.000000025.935K55.846K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00000283
  Market-buy
  0.00000285
  Amount
  Market-sell
  0.00000282
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.