|
TRX/ETH
0.000022555+4.39%
USD$0.10
Mức thấp trong 24 giờ0.000021497
Mức cao trong 24 giờ0.000022672
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(TRX)4.97M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$0.10
Số tiền (TRX)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.0000 ETH
Mua tối đa:0.00 TRX
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000000001
Giá(ETH)Số tiền(TRX)Tổng(TRX)
 • 0.00002960017.250677.286K
 • 0.00002811740.980677.268K
 • 0.00002800035.714K677.227K
 • 0.000027700621.250641.513K
 • 0.00002531742.660640.892K
 • 0.00002340045.890640.849K
 • 0.00002338042.367K640.803K
 • 0.00002322950.367K598.436K
 • 0.00002310262.573K548.069K
 • 0.00002310039.900485.495K
 • 0.00002303927.197K485.455K
 • 0.000023019583.170458.257K
 • 0.000023000270.000457.674K
 • 0.000022898732.970457.404K
 • 0.000022820600.000456.671K
 • 0.00002280015.573K456.071K
 • 0.000022768769.430440.497K
 • 0.00002270080.905K439.728K
 • 0.000022699644.550358.823K
 • 0.000022698100.000K358.178K
 • 0.0000226905.970K258.178K
 • 0.00002264151.037K252.208K
 • 0.00002263311.000K201.171K
 • 0.0000226321.500K190.171K
 • 0.00002260951.035K188.671K
 • 0.00002259535.724K137.635K
 • 0.00002258215.311K101.911K
 • 0.00002258184.158K86.599K
 • 0.0000225782.143K2.441K
 • 0.000022577297.750297.750
0.000022555$0.10
 • 0.000022547210.170210.170
 • 0.00002254617.457K17.667K
 • 0.0000225405.970K23.637K
 • 0.00002253117.680K41.318K
 • 0.00002253056.095K97.414K
 • 0.00002252935.724K133.138K
 • 0.00002250751.042K184.181K
 • 0.00002249351.019K235.200K
 • 0.0000224841.500K236.700K
 • 0.00002248311.000K247.700K
 • 0.000022460900.000248.600K
 • 0.000022421642.190249.242K
 • 0.0000224201.200K250.442K
 • 0.000022401100.000K350.442K
 • 0.00002240082.822K433.265K
 • 0.0000223291.047K434.313K
 • 0.00002230077.187K511.500K
 • 0.00002229510.291K521.792K
 • 0.00002220030.170521.822K
 • 0.0000221661.263K523.086K
 • 0.0000220477.052K530.138K
 • 0.0000220463.351K533.489K
 • 0.00002204262.487K595.976K
 • 0.00002202425.520K621.497K
 • 0.0000220181.425K622.922K
 • 0.00002190026.240622.948K
 • 0.00002182834.691K657.640K
 • 0.00002164358.223K715.863K
 • 0.00002160022.810715.886K
 • 0.00002130029.890715.916K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.000022555
  Market-buy
  0.000022577
  Amount
  Market-sell
  0.000022547
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.