|
TUSD/USDT
0.9996+0.05%
USD$1.00
Mức thấp trong 24 giờ0.9991
Mức cao trong 24 giờ1.0000
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(TUSD)725,453
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$1.00
Số tiền (TUSD)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.0000 USDT
Mua tối đa:0.000000 TUSD
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0001
Giá(USDT)Số tiền(TUSD)Tổng(TUSD)
 • 1.057144.181105.397K
 • 1.042844.181105.353K
 • 1.028544.181105.309K
 • 1.02553.936K105.265K
 • 1.0254938.397101.329K
 • 1.014244.181100.391K
 • 1.014167.479100.346K
 • 1.0140463.081100.279K
 • 1.004612.07899.816K
 • 1.00353.248K99.804K
 • 1.003257.35496.555K
 • 1.00312.393K96.498K
 • 1.00272.345K94.104K
 • 1.00151.548K91.759K
 • 1.0014778.96890.211K
 • 1.0013732.02489.432K
 • 1.0012530.09588.700K
 • 1.0011698.45188.170K
 • 1.0010578.03887.471K
 • 1.0009615.74786.893K
 • 1.0008630.88086.278K
 • 1.0007599.40385.647K
 • 1.0006500.00085.047K
 • 1.0005475.34984.547K
 • 1.00022.000K84.072K
 • 1.000122.064K82.072K
 • 1.000029.998K60.008K
 • 0.999910.383K30.010K
 • 0.99983.386K19.626K
 • 0.999716.240K16.240K
0.9996$1.00
 • 0.999619.430K19.430K
 • 0.99952.000K21.430K
 • 0.99944.000K25.430K
 • 0.99934.000K29.430K
 • 0.99922.805K32.235K
 • 0.99917.008K39.243K
 • 0.9988212.11339.455K
 • 0.9987500.00039.955K
 • 0.99861.277K41.233K
 • 0.998553.789K95.023K
 • 0.9984629.96295.653K
 • 0.9983994.31796.647K
 • 0.99821.145K97.793K
 • 0.9981530.78098.324K
 • 0.99801.536K99.860K
 • 0.9979568.650100.429K
 • 0.9978559.368100.988K
 • 0.995928.961K129.950K
 • 0.995526.342K156.292K
 • 0.995452.725156.344K
 • 0.995150.579K206.924K
 • 0.993612.077206.936K
 • 0.9859207.422207.144K
 • 0.985744.181207.188K
 • 0.9783455.374207.643K
 • 0.971444.181207.688K
 • 0.96002.604207.690K
 • 0.957144.181207.734K
 • 0.942844.181207.779K
 • 0.928544.181207.823K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.9996
  Market-buy
  0.9997
  Amount
  Market-sell
  0.9996
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.