|
WBTC/ETH
12.02-2.36%
USD$57,341.41
Mức thấp trong 24 giờ12.01
Mức cao trong 24 giờ12.85
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(WBTC)160
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$57,341.41
Số tiền (WBTC)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.0000 ETH
Mua tối đa:0.0000 WBTC
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.01
Giá(ETH)Số tiền(WBTC)Tổng(WBTC)
 • 6,680.000.0011.787
 • 15.200.0051.787
 • 12.370.0011.781
 • 12.210.1721.780
 • 12.190.2161.608
 • 12.170.4551.392
 • 12.160.0300.936
 • 12.100.6660.906
 • 12.080.0010.239
 • 12.070.0550.238
 • 12.050.1100.183
 • 12.030.0730.073
12.02$57,341.41
 • 12.000.0550.055
 • 11.990.0040.059
 • 11.980.0550.114
 • 11.960.0550.169
 • 11.940.5440.713
 • 11.910.0010.714
 • 11.900.5791.293
 • 11.890.3431.636
 • 11.880.0561.693
 • 11.870.5482.242
 • 11.800.0272.269
 • 11.790.6762.945
 • 11.760.0012.946
 • 11.450.0022.948
 • 10.370.0092.958
 • 0.010.8563.814
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 12.02
  Market-buy
  12.03
  Amount
  Market-sell
  12
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.