|
WBTC/USDT
48,398.8-1.62%
USD$48,470.91
Mức thấp trong 24 giờ47,779.4
Mức cao trong 24 giờ49,683.3
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(WBTC)128
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$48,387.59
Số tiền (WBTC)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.0000 USDT
Mua tối đa:0.000000 WBTC
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.1
Giá(USDT)Số tiền(WBTC)Tổng(WBTC)
 • 52,110.60.0332.188
 • 52,110.30.4562.154
 • 51,905.60.0011.697
 • 51,905.10.3591.697
 • 51,873.70.3201.338
 • 51,824.80.0011.018
 • 51,823.00.0011.018
 • 51,561.90.0011.016
 • 51,362.60.0011.016
 • 51,220.30.0011.016
 • 50,904.50.0011.016
 • 50,881.20.0011.016
 • 50,544.20.0011.015
 • 50,209.50.0011.015
 • 49,877.00.0011.015
 • 49,829.20.0021.015
 • 49,663.10.0011.012
 • 49,546.70.0011.012
 • 49,218.50.0011.012
 • 48,892.60.0011.012
 • 48,806.80.2201.011
 • 48,806.70.0010.791
 • 48,806.60.0010.789
 • 48,573.80.6690.788
 • 48,568.90.0010.119
 • 48,568.80.0610.119
 • 48,437.60.0330.058
 • 48,399.80.0020.024
 • 48,399.40.0170.022
 • 48,399.30.0040.004
48,398.8$48,470.91
 • 48,281.80.0170.017
 • 48,261.20.0010.018
 • 48,235.10.0330.051
 • 48,098.90.0070.059
 • 48,098.80.0670.126
 • 47,981.90.0060.133
 • 47,981.80.0010.134
 • 47,981.60.0010.135
 • 47,981.50.0010.136
 • 47,981.30.0010.137
 • 47,978.30.0030.140
 • 47,978.00.6800.821
 • 47,854.80.0010.822
 • 47,854.70.0030.825
 • 47,854.60.0010.826
 • 47,854.50.0010.828
 • 47,832.70.0010.828
 • 47,620.30.0010.830
 • 47,620.20.2721.102
 • 47,515.90.0011.102
 • 47,300.20.0011.102
 • 47,201.20.0011.102
 • 47,037.70.0011.104
 • 47,037.60.0671.172
 • 46,888.60.0011.172
 • 46,594.40.0331.205
 • 46,578.10.0011.206
 • 46,269.70.0011.206
 • 45,963.20.0011.206
 • 45,658.90.0011.206
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 48,398.8
  Market-buy
  48,399.3
  Amount
  Market-sell
  48,281.8
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.