|
WING/USDT
14.981-9.01%
USD$15.00
Mức thấp trong 24 giờ14.588
Mức cao trong 24 giờ16.773
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(WING)79,890
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$15.01
Số tiền (WING)
Tổng (USDT)
0
100%
Khả dụng:0.0000 USDT
Mua tối đa:0.000000 WING
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.001
Giá(USDT)Số tiền(WING)Tổng(WING)
 • 15.7980.903462.907
 • 15.7798.690462.003
 • 15.6460.912453.313
 • 15.6440.013452.400
 • 15.5080.013452.386
 • 15.4950.921452.373
 • 15.4726.526451.451
 • 15.4715.200444.925
 • 15.4320.900439.725
 • 15.3785.115438.825
 • 15.3720.013433.709
 • 15.3710.668433.696
 • 15.3450.930433.027
 • 15.3223.700432.097
 • 15.31651.777428.397
 • 15.3158.800376.619
 • 15.2720.500367.819
 • 15.2535.200367.319
 • 15.2360.013362.119
 • 15.1980.939362.106
 • 15.184125.000361.166
 • 15.1729.780236.166
 • 15.143140.000226.386
 • 15.14259.00086.386
 • 15.08318.00027.386
 • 15.0663.0069.386
 • 15.0613.0086.379
 • 15.0601.5073.370
 • 15.0591.4201.863
 • 15.0330.4430.443
14.981$15.00
 • 14.9818.1708.170
 • 14.9791.5079.677
 • 14.9786.75016.427
 • 14.96818.00034.427
 • 14.9650.00334.430
 • 14.882125.000159.430
 • 14.88159.000218.430
 • 14.880585.000803.430
 • 14.8730.948804.379
 • 14.8290.013804.392
 • 14.81989.226893.619
 • 14.8185.200898.819
 • 14.8165.200904.019
 • 14.815230.1291.134K
 • 14.7300.9581.135K
 • 14.6940.0131.135K
 • 14.6817.3001.142K
 • 14.68029.0001.171K
 • 14.6771.3001.172K
 • 14.6500.5001.173K
 • 14.6456.7001.179K
 • 14.64457.0001.236K
 • 14.6372.5001.239K
 • 14.5880.0071.239K
 • 14.5580.0131.239K
 • 14.5323.5001.242K
 • 14.5004.4521.247K
 • 14.4480.9761.248K
 • 14.4220.0131.248K
 • 14.3080.9861.249K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 15.002
  Market-buy
  15.033
  Amount
  Market-sell
  14.981
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.