|
XLM/ETH
0.0000723-0.41%
USD$0.34
Mức thấp trong 24 giờ0.0000719
Mức cao trong 24 giờ0.0000766
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(XLM)1.26M
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$0.34
Số tiền (XLM)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.0000 ETH
Mua tối đa:0.000 XLM
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0000001
Giá(ETH)Số tiền(XLM)Tổng(XLM)
 • 0.00090001.112171.908K
 • 0.00055006.013K171.907K
 • 0.000492049.970165.894K
 • 0.00041002.048K165.844K
 • 0.00040001.024K163.796K
 • 0.00035006.237K162.772K
 • 0.00025302.997156.534K
 • 0.000243021.492156.531K
 • 0.000225010.396K156.510K
 • 0.0002249528.222146.113K
 • 0.00014001.798K145.585K
 • 0.0001399528.222143.786K
 • 0.0000777200.000143.258K
 • 0.0000755295.657143.058K
 • 0.000074811.926K142.762K
 • 0.0000747511.891130.835K
 • 0.00007409.548K130.324K
 • 0.0000738208.230120.775K
 • 0.000073753.588K120.567K
 • 0.0000736980.00066.978K
 • 0.00007347.627K65.998K
 • 0.00007324.513K58.371K
 • 0.00007301.070K53.858K
 • 0.00007293.525K52.788K
 • 0.00007281.121K49.263K
 • 0.00007274.541K48.141K
 • 0.000072614.965K43.599K
 • 0.000072514.510K28.633K
 • 0.00007249.394K14.123K
 • 0.00007234.728K4.728K
0.0000723$0.34
 • 0.0000722375.000375.000
 • 0.00007218.090K8.465K
 • 0.000072020.315K28.780K
 • 0.000071915.192K43.973K
 • 0.000071810.387K54.360K
 • 0.000071710.05054.370K
 • 0.0000716200.21254.571K
 • 0.00007151.625K56.196K
 • 0.000071460.682K116.878K
 • 0.000071310.050116.888K
 • 0.00007128.348K125.236K
 • 0.0000711560.000125.796K
 • 0.000070915.048K140.845K
 • 0.0000708386.761141.232K
 • 0.00007042.944K144.176K
 • 0.000070215.434K159.611K
 • 0.0000695365.082159.976K
 • 0.0000684233.634160.210K
 • 0.0000568800.000161.010K
 • 0.000056010.000161.020K
 • 0.00005001,000.000162.020K
 • 0.00001001.936K163.956K
 • 0.000003083.348164.040K
 • 0.0000020363.848164.404K
 • 0.0000011789.745165.193K
 • 0.000001014.396K179.590K
 • 0.0000001199.139K378.730K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.0000723
  Market-buy
  0.0000723
  Amount
  Market-sell
  0.0000722
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.