|
XMR/ETH
0.052860.00%
USD$229.59
Mức thấp trong 24 giờ0.05169
Mức cao trong 24 giờ0.05407
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(XMR)12,351
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (ETH)
≈$229.59
Số tiền (XMR)
Tổng (ETH)
0
100%
Khả dụng:0.0000 ETH
Mua tối đa:0.000000 XMR
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(ETH)Số tiền(XMR)Tổng(XMR)
 • 0.082982.002197.301
 • 0.0800011.086195.298
 • 0.0700011.249184.212
 • 0.065001.480172.963
 • 0.058700.584171.483
 • 0.0567027.790170.898
 • 0.056560.352143.108
 • 0.056070.100142.755
 • 0.0558231.593142.654
 • 0.055059.165111.061
 • 0.0547715.994101.895
 • 0.054760.54185.900
 • 0.054682.56585.359
 • 0.054480.17082.793
 • 0.054349.20482.623
 • 0.054250.17073.419
 • 0.053640.54073.249
 • 0.0536014.16072.709
 • 0.053350.91058.549
 • 0.053340.38057.639
 • 0.053240.34057.259
 • 0.053182.62756.919
 • 0.053160.23054.291
 • 0.053150.26854.061
 • 0.0530850.00053.792
 • 0.053070.6103.792
 • 0.053060.1963.182
 • 0.053050.6222.986
 • 0.052930.9142.364
 • 0.052901.4501.450
0.05286$229.59
 • 0.052862.3652.365
 • 0.052812.3664.731
 • 0.052710.1604.891
 • 0.052690.6225.513
 • 0.052680.2805.793
 • 0.052673.6879.481
 • 0.052610.1709.651
 • 0.052470.2749.925
 • 0.052462.28712.213
 • 0.052368.74220.956
 • 0.052110.55021.506
 • 0.0521076.76098.266
 • 0.051760.17098.436
 • 0.051690.00898.444
 • 0.051680.38098.824
 • 0.051384.148102.973
 • 0.051370.171103.144
 • 0.051360.354103.499
 • 0.051270.380103.879
 • 0.0511213.800117.679
 • 0.051109.504127.183
 • 0.0507516.897144.080
 • 0.050550.380144.460
 • 0.050210.230144.690
 • 0.0502023.494168.185
 • 0.050130.354168.540
 • 0.049450.230168.770
 • 0.0494434.834203.604
 • 0.049130.483204.088
 • 0.010001.000205.088
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.05287
  Market-buy
  0.0529
  Amount
  Market-sell
  0.05286
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.