|
ZEN/BTC
0.002019-1.17%
USD$115.64
Mức thấp trong 24 giờ0.001952
Mức cao trong 24 giờ0.002178
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ(ZEN)1,457
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$115.64
Số tiền (ZEN)
Tổng (BTC)
0
100%
Khả dụng:0.0000 BTC
Mua tối đa:0.00000 ZEN
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000001
Giá(BTC)Số tiền(ZEN)Tổng(ZEN)
 • 0.0021790.019238.463
 • 0.0021780.137238.443
 • 0.0021760.400238.306
 • 0.0021520.137237.906
 • 0.0021500.054237.769
 • 0.0021349.274237.714
 • 0.0021250.137228.439
 • 0.0021078.260228.302
 • 0.0021020.054220.041
 • 0.0021000.137219.987
 • 0.0020740.137219.850
 • 0.0020676.905219.712
 • 0.00206615.291212.807
 • 0.0020560.054197.516
 • 0.0020490.137197.461
 • 0.0020463.770197.324
 • 0.0020441.820193.554
 • 0.00204364.898191.734
 • 0.0020422.110126.835
 • 0.00203943.283124.725
 • 0.0020380.67081.441
 • 0.0020360.66080.771
 • 0.0020350.93080.111
 • 0.00203430.26479.181
 • 0.0020331.24148.917
 • 0.0020320.46047.676
 • 0.00202830.13147.216
 • 0.0020271.45017.085
 • 0.00202614.62015.634
 • 0.0020251.0141.014
0.002019$115.64
 • 0.00201923.12023.120
 • 0.00201612.95636.077
 • 0.00201516.59152.669
 • 0.00200830.83983.508
 • 0.00200243.192126.701
 • 0.00200140.019166.721
 • 0.0020005.080171.801
 • 0.00199912.516184.318
 • 0.0019971.070185.388
 • 0.00199481.754267.142
 • 0.0019900.010267.152
 • 0.0019842.620269.772
 • 0.0019835.045274.818
 • 0.0019810.930275.748
 • 0.0019791.020276.768
 • 0.0019750.137276.906
 • 0.0019660.054276.960
 • 0.0019551.310278.270
 • 0.0019548.590286.861
 • 0.0019510.137286.998
 • 0.0019300.010287.008
 • 0.0019280.137287.146
 • 0.00192610.000297.146
 • 0.0019220.054297.200
 • 0.0019040.137297.338
 • 0.00190111.186308.524
 • 0.001900442.587751.112
 • 0.0018810.137751.249
 • 0.0018800.054751.304
 • 0.0018580.137751.441
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.002019
  Market-buy
  0.002025
  Amount
  Market-sell
  0.002019
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.