|
BSV/BTC10X
0.002479-5.78%
Chỉ số0.002482
Giá tham chiếu0.002480
USD$121.62
Mức thấp trong 24 giờ0.002422
Mức cao trong 24 giờ0.002707
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng BSV
10.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$121.66
Số tiền (BSV)
Borrowing:--
Tổng (BTC)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.0000 BSV
Mua tối đa:0.0000 BSV
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000001
Giá(BTC)Số tiền(BSV)Tổng(BSV)
 • 0.0025490.222837.289
 • 0.0025430.492837.067
 • 0.0025340.494836.574
 • 0.00252655.755836.079
 • 0.0025251.510780.324
 • 0.0025190.020778.813
 • 0.00251681.123778.793
 • 0.0025150.498697.670
 • 0.0025060.500697.172
 • 0.002505121.580696.672
 • 0.0025046.380575.091
 • 0.0025030.795568.711
 • 0.002501117.044567.916
 • 0.00250024.810450.871
 • 0.0024970.502426.061
 • 0.0024961.626425.559
 • 0.0024954.530423.933
 • 0.0024940.447419.403
 • 0.0024930.810418.956
 • 0.0024921.714418.146
 • 0.0024910.194416.431
 • 0.002490348.468416.237
 • 0.0024880.58967.769
 • 0.00248729.50067.180
 • 0.0024866.08337.680
 • 0.00248517.40031.596
 • 0.0024843.00014.196
 • 0.0024837.50711.196
 • 0.0024812.5713.689
 • 0.0024801.1171.117
0.002479$121.62
 • 0.00247824.60024.600
 • 0.00247723.35547.955
 • 0.0024760.82048.775
 • 0.00247530.42979.204
 • 0.00247417.40096.604
 • 0.0024738.360104.964
 • 0.00247229.500134.464
 • 0.0024714.388138.852
 • 0.0024704.898143.750
 • 0.00246912.000155.750
 • 0.0024680.820156.570
 • 0.00246747.850204.421
 • 0.002466305.020509.441
 • 0.0024654.475513.917
 • 0.0024640.450514.367
 • 0.0024611.625515.992
 • 0.00245667.014583.006
 • 0.0024540.903583.910
 • 0.00245251.410635.320
 • 0.0024470.509635.829
 • 0.00244510.121645.950
 • 0.002441204.944850.894
 • 0.0024380.511851.406
 • 0.00243347.937899.343
 • 0.0024290.513899.856
 • 0.00242056.079955.935
 • 0.00241930.500986.435
 • 0.0024110.517986.952
 • 0.0024100.010986.962
 • 0.002406107.3881.094K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.002480
  Market-buy
  0.00248
  Amount
  Market-sell
  0.002478
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.