|
FTM/USDT5X
1.54489-10.17%
Chỉ số1.54503
Giá tham chiếu1.54461
USD$1.55
Mức thấp trong 24 giờ1.49270
Mức cao trong 24 giờ1.75087
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng FTM
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$1.55
Số tiền (FTM)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 FTM
Mua tối đa:0.000000 FTM
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(FTM)Tổng(FTM)
 • 1.550081.583K33.611K
 • 1.549931,000.00032.028K
 • 1.549668.111K31.028K
 • 1.54900934.35322.917K
 • 1.548973.232K21.983K
 • 1.54828212.35318.750K
 • 1.548213.885K18.538K
 • 1.5478864.06114.653K
 • 1.54767128.06414.589K
 • 1.5476660.00814.461K
 • 1.54757278.40914.401K
 • 1.54756276.00014.123K
 • 1.54742401.46813.847K
 • 1.547332.262K13.445K
 • 1.54718192.17811.183K
 • 1.54670160.00310.990K
 • 1.54640129.33210.830K
 • 1.54620969.81210.701K
 • 1.545942.755K9.731K
 • 1.54589150.0006.976K
 • 1.545771.464K6.826K
 • 1.54568152.3825.362K
 • 1.5455982.0005.209K
 • 1.545543.614K5.127K
 • 1.54531361.0001.513K
 • 1.54521428.0001.152K
 • 1.54520232.436724.436
 • 1.54486205.000492.000
 • 1.5448582.000287.000
 • 1.54478205.000205.000
1.54489$1.55
 • 1.54396610.769610.769
 • 1.54388300.996911.765
 • 1.543699.682921.447
 • 1.54363493.4011.414K
 • 1.54336150.0001.564K
 • 1.5431582.0001.646K
 • 1.543075.261K6.908K
 • 1.543013.684K10.592K
 • 1.542863.885K14.477K
 • 1.54266294.00014.771K
 • 1.542352.262K17.033K
 • 1.542111.337K18.370K
 • 1.54209194.25418.564K
 • 1.5420864.23018.628K
 • 1.54179400.72119.029K
 • 1.541781.500K20.530K
 • 1.54156194.43520.724K
 • 1.541318.111K28.835K
 • 1.54108130.88128.966K
 • 1.54060951.88329.918K
 • 1.54059212.35330.131K
 • 1.540461.036K31.167K
 • 1.54013790.00031.957K
 • 1.540043.233K35.190K
 • 1.539851.583K36.773K
 • 1.539831.036K37.809K
 • 1.539731.583K39.392K
 • 1.53962300.00039.692K
 • 1.539411.180K40.873K
 • 1.53925934.35341.807K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 1.5447
  Market-buy
  1.54478
  Amount
  Market-sell
  1.54396
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.